Barion Targets

Cílená reklama, šikovně

Zaplaťte méně za reklamu cíleným zaměřením na vybranou skupinu potencionálních zákazníků a pomůžeme vám nastavit programatické reklamy pomocí vašich zákaznických dat.

Kontaktujte nás

Podívejte se kdo již používá Barion Targets:

Od nezpracovaných dat až po jasné cílové skupiny

Zvyšte účinnost Vašich reklamních kampaní využitím automaticky generovaných klientských skupin, které jsou relevantní pro Vás produkt či službu. Vytvoříme potencionální segment klientů prostřednictvím umělé inteligence a dalších technologií Natural Language Processing(NLP). 

Miliony událostí v e-commerce světě

Služby Barionu využívá více než 8000 e-shopů, které mají instalovanou službu Barion Pixel Zpracováváme během minuty tisíce událostí z pohledu chování nakupujícího tzn. jaký produkt si nakupující prohlíží, jaký je jeho nákupní zvyk, klientský druh platby, vyhledávání apod. Tyto data jsou anonymizována a procesována za účelem vytvoření segmentu pro cílenou reklamu na internetu.


Samozřejmě využíváme data od e-shopu, kde obchodník a uživatel nám dali výslovný souhlas k využití dat pro marketingové účely.

Barion Targets > Google Audiences

Reklama ušitá na míru není levná, ale snažíme se průběžně optimalizovat náklady, abychom byli schopni konkurovat společnostem jako je Google Audiences apod. Vaše CTR (Click-through rate) a konverzní hodnoty budou vyšší s Barion Targets. Kontaktujte nás a sami si to ověřte!

Kontaktujte nás

Vytvořeno pomocí pokročilých analytických techlologiíí

Každý den sbíráme velké množství dat prostřednictvímBarion Pixel,a roztřiďujeme je do segmentů pomocí strojově samoúčících algoritmů. Tyto datové segmenty jsou nahrány do DMP (Data Management Platform), kde jsou zpracovány popř. jsou odeslány přímo do DSP (Demand Side Platform), kde se snadno spustí cílené reklamní kampaně.