Zabezpečení a SLA

Zabezpečení

Barion je vlastníkem licence na vydávání elektronických peněz. Tato licence je platná v celé EU i v Evropském hospodářském prostoru prostřednictvím passportingu. Vývojové a operační procesy se pečlivě dokumentují na základě známých povinných standardů a jsou pod stálou kontrolou ze strany úřadů.

SLA

Barion spolupracuje s několika různými nabyvateli, aby dosáhl nejlepší možné ceny a 99,99% SLA měsíčně.