Barion Targets

Cielená reklama, šikovne

Zaplaťte menej za reklamu cieleným zameraním na vybranú skupinu potencionálnych zákazníkov a pomôžeme vám nastaviť programatické reklamy pomocou vašich zákazníckych dát.

Od raw údajov až po jasné cieľové skupiny

Zvýšte účinnosť Vašich reklamných kampaní využitím automaticky generovaných klientských skupín, ktoré sú relevantné pre Vás produkt či službu. Vytvoríme potenciálny segment klientov prostredníctvom umelej inteligencie a ďalších technológií Natural Language Processing (NLP).

Milióny udalostí v e-commerce svete

Služby Barionu využíva viac ako 13,000 e-shopov, ktoré majú inštalovanú službu Barion Pixel Pixel. Spracovávame počas minúty tisíce udalostí z pohľadu správania nakupujúceho tzn. aký produkt si nakupujúci prezerá, aký je jeho nákupný zvyk, klientsky druh platby, vyhľadávanie a pod. Tieto dáta sú anonymizované a procesované za účelom vytvorenia segmentu pre cielenú reklamu na internete.


Samozrejme využívame dáta od e-shopu, kde obchodník a užívateľ nám dali výslovný súhlas na využitie dát na marketingové účely.

Barion Targets > Google Audiences

Reklama ušitá na mieru nie je lacná, ale snažíme sa priebežne optimalizovať náklady, aby sme boli schopní konkurovať spoločnostiam ako je Google Audiences a pod. Vaše CTR (Click-through rate) a konverzné hodnoty budú vyššie s Barion Targets. Kontaktujte nás a sami si to overte!

Vytvorené pomocou pokročilých analytických technológií

Každý deň zbierame veľké množstvo dát prostredníctvom Barion Pixel a roztrieďujeme ich do segmentov pomocou strojovo samoučiacich algoritmov. Tieto dátové segmenty sú nahrané do DMP (Data Management Platform), kde sú spracované popr. sú odoslané priamo do DSP (Demand Side Platform), kde sa ľahko spustia cielené reklamné kampane.