Boj proti podvodu

Platobná brána Barion šetrí Vaše peniaze a Váš čas svojím silným monitorovacím systémom proti podvodom.

Barion Fraud Buster

Všetci nenávidíme podvodníkov a straty, ktoré spôsobujú obchodníkom. Kontrolou viac ako 60 rôznych parametrov transakcie a platiteľa Barion Fraud Buster zastaví v priemere 80% všetkých podvodov s kartami.

Systémy boja proti podvodom majú rôzne metódy a prístupy k riešeniu podvodov. Pevne veríme, že najlepší spôsob, ako zvládnuť podvody, je v prvom rade im predchádzať, namiesto toho, aby sme kontrolovali reporty po analýzach alebo dostávali upozornenia o podvodoch až po tom, ako k nim už došlo.

Barion Fraud Buster poskytuje najvyššie štandardy prevencie podvodov tým, že kombinuje rozsiahlu dátovú analytiku s technikami strojového učenia. Okrem klasických riešení založených na pravidlách a čiernej listine sa náš systém spolieha na dynamické skórovanie v reálnom čase a strojové učenie – vďaka čomu predchádza a upozorňuje na predtým neznáme podvodné správanie a zlepšuje používateľské skúsenosti.

Systémy reagujú za menej ako 1 sekundu, čo nám umožňuje okamžité a efektívne rozhodovanie v súvislosti so zhromažďovaním obchodných informácií (business intelligence). Vlastný model strojového učenia sa okamžite prispôsobuje novým trendom v oblasti podvodov a zabezpečuje vysokú presnosť klasifikácie.

Údaje o Barion Fraud Buster

Barion Fraud Buster poskytuje skóre medzi 0 a 100 pre každú transakciu. Ak je skóre vyššie ako určitý limit, transakciu odmietame a neodošleme ju na spracovanie, ak skóre vykazuje určitú mieru rizika, transakciu spracujeme, ale takisto obchodníka informujeme e-mailom a aj cez rozhranie API. Ak je skóre nízke, hovoríme o nízkorizikovej transakcii.

Pre vyhodnotenie transakcií používame pokročilý systém s:

  • viac ako 60 vopred definovanými vstupnými parametrami o platiteľovi a transakcii,
  • jednoduchým JavaScript snippetom pre sledovanie odtlačku prstov zariadení,
  • hybridným skórovacím enginom,
  • systémom strojového učenia a
  • behaviorálnou analytikou.