Pozrite si to v akcii

Pozrite sa na priebeh platby zákazníka vo vašom obchode a pozrite sa na najdôležitejšie funkcie obchodníka, ktoré vám pomôžu riadiť váš vlastný obchod.

Demo verzia platby

Vyskúšajte si platobný zážitok inteligentnej brány Barion hneď teraz. V našich demo obchodoch môžete zaplatiť za lístky, potraviny a vidieť dokonca aj vysporiadanie transakcie na trhu. Naša demo verzia funguje s vašou skutočnou bankovou kartou alebo peňaženkou Barion a všetky transakcie budú refundované do 3 pracovných dní.

Platba hosťa kartou

Najtypickejšia platobná metóda vašich zákazníkov

Platba peňaženkou Barion

Platba je ešte jednoduchšia pre zákazníkov, ktorí už majú peňaženku Barion.

Prijímajte platby v 4 menách

Podporované karty

Manažovanie transakcií vášho vlastného obchodu s peňaženkou Barion

Refundácie, výbery, odhaľovanie podvodov, reporting – povedzte čo chcete, my to máme. Všetko, čo potrebujete na profesionálne spracovanie transakcií vášho obchodu, je k dispozícii jediným kliknutím vo vašom účte Barion.

História transakcií s odhaľovaním podvodov

Pozrite sa na všetky transakcie vášho obchodu na jednom mieste a zistite, či nie je niektorá transakcia označená našim indikátorom nástroja na odhaľovanie podvodov. Náš komplexný systém odhaľovania podvodov identifikuje a zablokuje viac ako 80% podvodných transakcií.

ZISTIŤ VIAC

Všetky transakcie sú podrobne zobrazené, vrátane obsahu nákupného vozíka a ďalších informácií o transakcii.

Super jednoduchá refundácia

Všetky platby môžete refundovať čiastočne alebo úplne dotykom tlačidla alebo prostredníctvom nášho rozhrania API. Rovnako ako všetky ostatné platby v Barion, vrátenie platby sa ihneď pripíše späť na vašu kartu alebo do vašej peňaženky Barion, odkiaľ prišla. Tak jednoduché!

Vyberte svoje peniaze

Zasielajte peniaze bezhotovostným prevodom z vašej peňaženky Barion na akýkoľvek iný bežný bankový účet. Prevody možno iniciovať pomocou peňaženky Barion alebo automaticky prostredníctvom nášho rozhrania API.

Posielajte peniaze zadarmo 24 hodín denne 7 dní v týždni

Peniaze môžete kedykoľvek posielať s okamžitým vyúčtovaním do ľubovoľnej inej peňaženky Barion.

Je to úplne bezplatné a funguje to aj cez naše rozhranie API!

Pomoc pri reverzných platbách

Všetci nenávidíme reverzné platby, ale raz za čas sa stanú. V prípade žiadosti o reverznú platbu náš tím compliance preberá administratívu a zastupuje vaše záujmy v rokovaniach s vydavateľom karty.

Reporting a účtovníctvo

Váš tím účtovníkov bude milovať Barion! Získajte všetky druhy výkazov za sekundu, od mesačných výpisov z účtu až po správy v excele s podrobnými zoznamami transakcií.

Vždy na cestách? Barion je mobilný.

Väčšina funkcií peňaženky Barion je k dispozícii prostredníctvom vášho smartfónu, našej aplikácie peňaženky Barion alebo našej webovej stránky prispôsobenej pre mobilné zariadenia.

Stiahnite si žiadosť o peňaženku Barion teraz:

Vyskúšajte inteligentnú bránu Barion teraz!

AKO ZAČAŤ