Pozrite si to v akcii

Pozrite sa na priebeh platby zákazníka vo vašom obchode a pozrite sa na najdôležitejšie funkcie obchodníka, ktoré vám pomôžu riadiť váš vlastný obchod.

Platba hosťa kartou

Najtypickejšia platobná metóda vašich zákazníkov

Platba peňaženkou Barion

Platba je ešte jednoduchšia pre zákazníkov, ktorí už majú peňaženku Barion.

Demo verzia platby

Vyskúšajte si platobný zážitok inteligentnej brány Barion hneď teraz. V našich demo obchodoch môžete zaplatiť za lístky, potraviny a vidieť dokonca aj vysporiadanie transakcie na trhu. Naša demo verzia funguje s vašou skutočnou bankovou kartou alebo peňaženkou Barion a všetky transakcie budú refundované do 3 pracovných dní.

Prijímajte platby v 4 menách

Podporované karty

Manažovanie transakcií vášho vlastného obchodu s peňaženkou Barion

Refundácie, výbery, odhaľovanie podvodov, reporting – povedzte čo chcete, my to máme. Všetko, čo potrebujete na profesionálne spracovanie transakcií vášho obchodu, je k dispozícii jediným kliknutím vo vašom účte Barion.

História transakcií s odhaľovaním podvodov

Pozrite sa na všetky transakcie vášho obchodu na jednom mieste a zistite, či nie je niektorá transakcia označená našim indikátorom nástroja na odhaľovanie podvodov. Náš komplexný systém odhaľovania podvodov identifikuje a zablokuje viac ako 80% podvodných transakcií.

ZISTIŤ VIAC

Všetky transakcie sú podrobne zobrazené, vrátane obsahu nákupného vozíka a ďalších informácií o transakcii.

Super jednoduchá refundácia

Všetky platby môžete refundovať čiastočne alebo úplne dotykom tlačidla alebo prostredníctvom nášho rozhrania API. Rovnako ako všetky ostatné platby v Barion, vrátenie platby sa ihneď pripíše späť na vašu kartu alebo do vašej peňaženky Barion, odkiaľ prišla. Tak jednoduché!

Vyberte svoje peniaze

Zasielajte peniaze bezhotovostným prevodom z vašej peňaženky Barion na akýkoľvek iný bežný bankový účet. Prevody možno iniciovať pomocou peňaženky Barion alebo automaticky prostredníctvom nášho rozhrania API.

Posielajte peniaze zadarmo 24 hodín denne 7 dní v týždni

Peniaze môžete kedykoľvek posielať s okamžitým vyúčtovaním do ľubovoľnej inej peňaženky Barion.

Je to úplne bezplatné a funguje to aj cez naše rozhranie API!

Pomoc pri reverzných platbách

Všetci nenávidíme reverzné platby, ale raz za čas sa stanú. V prípade žiadosti o reverznú platbu náš tím compliance preberá administratívu a zastupuje vaše záujmy v rokovaniach s vydavateľom karty.

Reporting a účtovníctvo

Váš tím účtovníkov bude milovať Barion! Získajte všetky druhy výkazov za sekundu, od mesačných výpisov z účtu až po správy v excele s podrobnými zoznamami transakcií.

Vždy na cestách? Barion je mobilný.

Väčšina funkcií peňaženky Barion je k dispozícii prostredníctvom vášho smartfónu, našej aplikácie peňaženky Barion alebo našej webovej stránky prispôsobenej pre mobilné zariadenia.

Stiahnite si žiadosť o peňaženku Barion teraz:

Vyskúšajte inteligentnú bránu Barion teraz!

AKO ZAČAŤ