Právne informácie

Impressum

Službu Barion vyvinula a prevádzkuje spoločnosť Barion Payment Inc.


Hlavné sídlo: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

Helpdesk: +421 413 21 62 77


IČO: 01-10-048552


Spoločnosť Barion Payment Inc. pôsobí s licenciou centrálnej banky Maďarska na základe zákona CCXXXV z roku 2013 a Smernice EÚ o e-peniazoch (EMD) z roku 2011.


ID č. licencie: H-EN-I-1064/2013 | ID Č. inštitúcie: 25353192


Registračné číslo dátového manažmentu: NAIH-73794/2014


Copyright

Webová stránka Barion vrátane všetkých vizuálnych a písomných obsahov a ich usporiadania je chránená autorským právom a ochrannou známkou, ich použitie v akejkoľvek forme okrem osobnej potreby vyžaduje písomné povolenie spoločnosti Barion Payment Inc.


Zodpovednosť

Spoločnosť Barion Payment Inc. nenesie zodpovednosť za žiadne škody, straty alebo náklady, ktoré by mohli vyplynúť z používania webovej stránky spoločnosti Barion a ani za žiadne dôvody nedosiahnuteľnosti našej webovej stránky kedykoľvek alebo počas akokoľvek dlhého obdobia. Nebudeme ručiť alebo niesť zodpovednosť za zmenu údajov neoprávnenou osobou, oneskorený prenos informácií, počítačový vírus alebo poruchu linky či zlyhanie systému.


Právne upozornenie

Otvorením webovej stránky Barion alebo akejkoľvek podriadenej stránky prijímate vyššie uvedené právne podmienky.


Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nenavštevujte webovú stránku Barion.


Outsourcované činnosti

Sense/Net Zrt. – Úlohy manažmentu informačných technológií

Názov spoločnosti: Sense/Net Zrt.

Sídlo spoločnosti: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. ép. 3. em. 2.

Registračné číslo: 01-10-046440

Zabezpečené servery spoločnosti Barion prevádzkuje spoločnosť Sense/Net Zrt.


SEON Technologies Kft. – Prevencia podvodov s bankovými kartami

Názov spoločnosti: SEON Technologies Ltd.

Sídlo spoločnosti: 1075 Budapešť, Rumbach Sebestyén promenad 15. Budova A. 1. poschodie

Registračné číslo: 01-09-292732

SEON Technologies Kft. prognózuje podvody s bankovými kartami a pomáha pri prevencii podvodov.


TechTeamer Ltd. - Online identifikovanie zákazníkov.

Názov spoločnosti: TechTeamer Ltd.

Sídlo spoločnosti: 1095 Budapešť, Lechner Ödön alley 3. 2. 1., B.

Registračné číslo: 01-09-962028

TechTeamer Ltd. poskytuje IT riešenia pre online identifikovanie zákazníkov.


Interswitch – Služba zasielania správ pre zákazníkov.

Názov spoločnosti: INTERSWITCH Szolgáltató Kft.

Sídlo spoločnosti: 1056 Budapešť, Irányi utca 15.

Registračné číslo: 01-09-269827

Interswitch Kft. poskytuje zákaznícku službu zasielania správ.


LogiCall Slovensko, s.r.o. - Služba zákazníckeho centra v Českej republike a na Slovensku

Názov spoločnosti: LogiCall Slovensko, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, Slovensko

Registračné číslo: 44151721

Spoločnosť LogiCall Slovensko s.r.o poskytuje služby zákazníckeho centra v Českej republike a na Slovensku.


Opennetworks Kft. - Telekomunikačné služby

Názov spoločnosti: Opennetworks Trading and Service Limited Liability Company

Sídlo spoločnosti: H-1117 Budapešť, Fehérvári út 50-52.

Registračné číslo: 01-09-723926

Opennetworks Kft. poskytuje telekomunikačné služby vrátane nahrávania hovorov.


Agenti

V súčasnosti nemáme žiadnych agentov.


Archívy

Dodržiavaním našich zákonných povinností si môžete prevziať všetky zmluvné obchodné podmienky a ceny a podmienky v minulosti.

Archívy:STIAHNUŤ