Barion Targets

On-line cielená reklama využívajúca e-commerce dáta

Zaplaťte menej za reklamu cieleným zameraním vybranej skupinu potencionálnych zákazníkov. Môžeme Vám pomôcť implementovať reklamné kampane využívajúce údaje o klientoch.

Kontaktujte nás

Podívejte se kdo již používá Barion Targets:

Barion vie zacieliť na Vašich potenciálnych klientov s využitím dátovej analýzy

Zvýšte účinnosť Vašich reklamných kampaní využitím automaticky generovaných klientských skupín, ktoré sú relevantné pre Vás produkt či službu. Vytvoríme potenciálny segment klientov prostredníctvom umelej inteligencie a ďalších technológií.

Milióny udalostí v e-commerce svete

Služby Barionu využíva viac ako 8000 e-shopov, ktoré majú inštalovanú službu Barion Pixel Spracovávame počas minúty tisíce udalostí z pohľadu správania nakupujúceho tzn. aký produkt si nakupujúci prezerá, aký je jeho nákupný zvyk, klientský druh platby, vyhľadávanie a pod. Tieto dáta sú anonymizované a procesované za účelom vytvorenia segmentu pre cielenú reklamu na internete.

Samozrejme využívame dáta od e-shopu, kde obchodník a užívateľ nám dali výslovný súhlas výslovne na využitie dátumu na marketingové účely

Konkurujeme najväčším reklamným platformám vo všetkých ohľadoch.

Reklama ušitá na mieru nie je lacná, ale snažíme sa priebežne optimalizovať náklady, aby sme boli schopní konkurovať spoločnostiam ako je Google a pod. Vaše CTR (Click-through rate) a konverzné hodnoty budú vyššie s Barion Targets. Kontaktujte nás a sami si overte!

Kontaktujte nás

Vytvorené pomocou pokročilých analytických technológií

Barion Pixel, a roztrieďujeme ich do segmentov pomocou strojovo samoučiacich algoritmov. Tieto dátové segmenty sú nahrané do DMP (Data Management Platform), kde sú spracované popr. sú odoslané priamo do DSP (Demand Side Platform), kde sa ľahko spustia cielené reklamné kampane.