Oznámení o souborech cookies

Datum účinnosti: 25. srpna 2021 Oznámení společnosti Barion o ochraně osobních údajů splňuje požadavky GDPR.

Prohlášení o cookies

Prohlášení o cookies

Stáhnout

1. Co je soubor cookie?

Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem počítači, které usnadňují uložení nastavení na navštívených webových stránkách a dalších informací, identifikaci vašich nástrojů, které používáte.

Cookies jsou odesílány serverem navštíveného webu (1st party cookie) nebo serverem poskytovatele cookies (3rd party cookie) do vašeho prohlížeče, který je ukládá do vašeho zařízení, jako je například počítač, mobilní telefon nebo tablet. Poté odešle váš prohlížeč při každém načtení webových stránek soubor cookie na server, který jej přečte a použije k určitým užitečným účelům.

K identifikaci používaného zařízení používáme i jinou technologii než jsou cookie: digitální otisk použitého zařízení (váš počítač, telefon nebo tablet). Digitální otisk zařízení je jedinečný identifikátor, který identifikuje zařízení, které používáte, na základě konfigurací prohlížeče uživatele nebo jiných údajů shromážděných z vašeho zařízení (například nastavení zobrazení, název prohlížeče, číslo verze, nainstalované pluginy, písma a další vlastnosti ). Na základě těchto informací vytváří tato technologie jedinečný „digitální otisk“ zařízení, které používáte, pomocí kterého jej budete moci v budoucnu identifikovat. V této příručce tuto technologii označujeme také jako cookie.

2. Co je účelem tohoto oznámení?

My, Barion Payment Inc. (dále jen jako poskytovatel služeb nebo Barion), používáme soubory cookies. Používání internetu by bez souborů cookies bylo mnohem obtížnější. Cookies slouží k různým účelům: díky cookies si pamatujeme, jaký jazyk používáte, ale potřebujeme je i k bezpečnému zpracování vámi poskytovaných údajů nebo identifikaci podvodníků k ochraně vašich peněz. Prostřednictvím skladby našeho reklamního oddělení dokážeme zajistit s pomocí souborů cookies zajistit, abyste neviděli nezajímavé reklamy, ale reklamy, které vás zaujmou.

Toto oznámení jsme zpracovali ke shrnutí toho, k čemu se soubory cookies při vaší návštěvě našeho webu, dále webových stránek obchodníků (třetích stran) používajících Barion Smart Gateway, použití našich aplikací nebo služeb používají a jaké osobní údaje jsou pomocí těchto souborů cookies shromažďovány a jak jsou tyto údaje využívány. Proto se toto oznámení vztahuje na použití souborů cookies na webech www.barion.com, secure.barion.com a prostřednictvím mobilní aplikace Barion, dále na použití souborů cookies všech webových stránek obchodníků používající Barion Smart Gateway.

Dříve než použijete náš web a aplikace nebo služby, chceme abyste věděli a jasně porozuměli tomu, co se děje s vašimi údaji, které nám poskytnete prostřednictvím souborů cookies, jaká rozhodnutí můžete přijmout a jaká práva vám v této souvislosti náležejí.

Děláme to nejen proto, že jsme k tomu povinni na základě Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), ale také proto, že se upřímně domníváme, že vaše informovanost a schopnost přijímat rozhodnutí je dobrá pro vás i pro nás.

Přečtěte si prosím toto oznámení a bez váhání nás kontaktujte, pokud budete mít jakékoliv otázky.

3. Můžeme umístit jakýkoliv typ cookies do vašeho počítače nebo jiného zařízení, které používáte?

Ne. Ze zákona můžeme bez vašeho výslovného souhlasu umístit pouze dva typy souborů cookies:

  • účelem prvního je předávání informací nebo usnadnění předávání informací:např. cookies pro vyvážení zatížení relace
  • - účel druhého je v podstatě nezbytná pro poskytování služby, kterou chcete využívat (např. abychom mohli zaznamenat vámi uvedené údaje při registraci). Soubory cookies pro předcházení podvodům jsou rovněž nezbytné k plnění smlouvy. Oba druhy nazýváme jednotně soubory cookies potřebné k fungování.

Výhradně s vaším souhlasem můžeme umístit i jiné soubory cookies, např.

Cookies, za účelem statistik a marketingu, cookies, které předávají údaje o vašich zvycích při brouzdání po internetu.

V případě jakéhokoliv souboru cookie vás o jeho použití informujeme. To je i samotným účelem tohoto oznámení.

4. Proč je užitečné povolit použití souborů cookies?

Povolení použití souborů cookies je vhodné z několika důvodů:

  • zlepšuje vaši zkušenost a efektivitu při procházení internetu;
  • jsou uložena vaše individuální nastavení (např. jazyk, fakturační adresa).
  • budou vám zobrazeny personalizovanö reklamy v souladu s vašimi zájmy

5. Co se stane, pokud použití souborů cookies nepovolíte?

Pokud se rozhodnete soubory cookies nepovolit, nebudete námi nijak znevýhodněni, měli byste však zvážit následující:

  • budete náš web moci pouze navštívit; aplikace Barion bez cookies nefunguje;
  • v případě platby bankovní kartou bude vaše platba odmítnuta z toho důvodu, že systém pro předcházení podvodů přijímá rozhodnutí na základě dostupných informací a pojme u platby podezření na podvod;
  • vaše individuální nastavení budou ztracena a vy je budete pokaždé muset nastavovat nebo zadávat manuálně.
  • budou se vám zobrazovat reklamy, které pro vás nejsou zajímavé

6. Jakým způsobem můžete soubory cookies zakázat?

Soubory cookies můžete kdykoliv z vašeho počítače nebo jiného zařízení smazat. Dále můžete ve většině prohlížečů jejich umístění zakázat. Tato nastavení obvykle najdete v nabídce Nástroje/Nastavení pod Nastavení soukromí – cookies.

Pokud máte zájem o více informací o souborech cookies, jejich použití a o tom, jaká rozhodnutí můžete v souvislosti s nimi přijmout, navštivte následující webové stránky: www.allaboutcookies.org nebo www.aboutcookies.org.

7. Jaký typ souborů cookies se používá?

Níže je uveden seznam cookies, které používáme. Životnost souboru cookie najdete pod sloupcem „Jak dlouho je uložen ve vašem zařízení?” Pokud bylo toto období stanoveno od poslední aktualizace, znamená to, že se cookie obnoví pokaždé, když navštívíte web.

7.1 Soubory cookies potřebné k fungování:

Tyto cookies a další technologie se používají bez vašeho souhlasu.

 

Název cookie

Popis a účel cookie

Účel zpracování dat podle Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jak dlouho je uložen ve vašem zařízení?

BarionAuth

Ověřuje, že jste se přihlásili do peněženky Baron, autentizační cookies. Bez tohoto cookie byste se museli znovu přihlásit po každém kliknutí.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, body 5.1 a 5.3

Dokud se neodhlásíte nebo nezavřete svůj prohlížeč.

__cfduid

Nezbytné pro činnost CloudFlare, oblíbeného ochranného softwaru, proto jej používáme z bezpečnostních důvodů na ochranu našich serverů, včetně vašich peněz a údajů. Tyto informace jsou anonymizovány a osobní údaje CloudFlare nepředáváme. Bez tohoto cookie není služba Barion schopna bezchybně fungovat.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, body 5.1 a 5.3

Půl roku.

data

Službu SEON využíváme k identifikaci podvodů bankovní kartou na základě digitálního otisku.Cookies jsou nezbytné k identifikaci podvodníků. Služba Barion není bez tohoto souboru cookie schopna fungovat, software vás bude považovat za podvodníka a vy nebudete moci zaplatit ani využívat služby Barion.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, body 5.1 a 5.3

Dokud váš prohlížeč zůstává otevřen.

fileDownload

Umožňuje stahování souborů, např. váš výpis z účtu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, body 5.1 a 5.3

Dokud váš prohlížeč zůstává otevřen.

key5sk1

Nezbytné pro bezpečnostní kontrolu ochrany HTTPS na webu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, body 5.1 a 5.3

Dokud váš prohlížeč zůstává otevřen.

ba_vid

Jeho cílem je detekovat podvody s kreditními kartami na základě digitálního otisku vašeho zařízení a vašich zvyků při brouzdání po webových stránkách. Používání cookies je nezbytné k odhalení podvodníků. Cookie zajišťuje naši schopnost určit, že data, která získáme z vašich zvyků při brouzdání pocházejí od uživatele. Umístíme jej na vlastní webové stránky a na stránky maloobchodníků využívající bránu Barion Smart Gateway.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, body 5.1 a 5.3

Po dobu 1,5 let od poslední aktualizace

ba_vid.xxx

Jeho cílem je detekovat podvody s kreditními kartami na základě digitálního otisku vašeho zařízení a vašich zvyků při brouzdání po webových stránkách. Cookie zajišťuje, že můžeme sledovat vaše zvyky při brouzdání mezi dvěma pracovními činnostmi na daném webu. Tato data shromažďuje: ba_vid, ID související s uživatelem, hash zkompilovaný z vlastností prohlížeče na základě časového razítka vaší první, aktuální a poslední návštěvy webu, ID aktuální pracovní činnost, oprávnění pro soubory cookie třetích stran. Umístíme jej na vlastní webové stránky a na stránky maloobchodníků využívající bránu Barion Smart Gateway.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, body 5.1 a 5.3

Po dobu 1,5 let od poslední aktualizace

ba_sid

Jeho cílem je detekovat podvody s kreditními kartami na základě digitálního otisku vašeho zařízení a vašich zvyků při brouzdání po webových stránkách. Cookie zajišťuje naši schopnost identifikovat vaši pracovní činnost skrz webové stránky. Umístíme jej na vlastní webové stránky a na stránky maloobchodníků využívající bránu Barion Smart Gateway.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, body 5.1 a 5.3

Po dobu 30 minut

ba_sid.xxx

Jeho cílem je detekovat podvody s kreditními kartami na základě digitálního otisku vašeho zařízení a vašich zvyků při brouzdání po webových stránkách. Cookie zajišťuje naši schopnost identifikovat pracovní činnost (session) vašeho prohlížeče na dané webové stránce. Umístíme jej na vlastní webové stránky a na stránky maloobchodníků využívající bránu Barion Smart Gateway.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, body 5.1 a 5.3

Po dobu 30 minut

Notifications

Jeho cílem je podpora zpracování vyskakujících oken. Například po vyzvednutí peněžního převodu Barion, budete pomocí tohoto souboru cookie informováni o úspěchu procesu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, bod 5.1

Do zveřejnění

TransferToUser

Jeho cílem je zobrazit podrobnosti o převodu (částka, poznámka).

Prohlášení o ochraně osobních údajů, bod 5.1

Do zveřejnění, nebo dokud se neodhlásíte nebo nezavřete prohlížeč.

RegistrationRedirectUrl

Jeho cílem je dočasné uložení adresy URL, na kterou vás musíme po úspěšné registraci přesměrovat.

Žádné zpracování osobních údajů.

Do přesměrování, nebo dokud se neodhlásíte nebo nezavřete prohlížeč.

 Další technologie:

Digitální otisk vašeho prohlížeče:Jeho cílem je detekovat podvody s kreditními kartami na základě digitálního otisku vašeho zařízení a vašich zvyků při brouzdání po webových stránkách. Digitální otisk zařízení, které používáte, zajišťuje, že můžeme identifikovat váš prohlížeč, když používáte daný web. Používáme jej na vlastních webových stránkách a na stránkách maloobchodníků využívající bránu Barion Smart Gateway.Více o účelu správy dat se dočtete v informacích o správě dat, v bodě 5.4.

7.2 Soubory cookie pro statistické účely:

K umístění těchto souborů cookie je vyžadován váš souhlas. Bez vašeho souhlasu jej neumístíme na zařízení, které používáte. Svůj souhlas můžete kdykoli udělit a odvolat. Tyto údaje shromažďujeme za účelem sestavení souhrnných statistik a jejich použití ke zlepšení našich webových stránek, mobilních aplikací a služeb.

 

Název cookie

Popis a účel cookie

Účel zpracování dat podle Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jak dlouho je uložen ve vašem zařízení?

_ga

Službu Google Analytics používáme k sestavování statistik, abychom shromáždili údaje o tom, jak uživatelé používají náš web, kolik lidí nás navštěvuje a další. Toto vše však děláme anonymně, osobní údaje nepředáváme službě Google Analytics.

Další informace naleznete na adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Žádné zpracování osobních údajů.

Pokud je pracovní činnost vašeho prohlížeče aktualizována, bude aktualizován také soubor cookie - po zavření prohlížeče max. 2 roky

_gid

Žádné zpracování osobních údajů.

Po dobu 2 let od stažení první stránky

_gat

Žádné zpracování osobních údajů.

Po dobu 10 minut od načtení stránky.

mp_39afcb8d8f14ab51a79751900819294c_mixpanel

Službu Mixpanel používáme k sestavování statistik, abychom shromáždili údaje o tom, jak naši webovou stránku používají uživatelé, kolik lidí nás navštěvuje atd.

Více informací: https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/

Prohlášení o ochraně osobních údajů, bod 5.9

Dokud je prohlížeč otevřený

Referrer

Jeho účelem je uložit kód partnera, kterým jste procházeli na stránku Barion.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, bod 5.9

Po dobu 7 minut od načtení stránky.

7.3 Soubory cookie potřebné pro personalizovanou reklamu a nabídky marketingových účelů:

Pomocí těchto cookies shromažďujeme informace o vaší návštěvě webových stránek Barion nebo webových stránek obchodníků používajících Barion Smart Gateway (stránka třetí strany): na co jste klikli, jaké zboží nebo službu jste si prohlíželi, zakoupili nebo jen přerušili váš nákup.

Shromažďujeme a analyzujeme tato data za účelem modelování nákupních zvyků a vytváření cílových skupin a profilů, které umožňují personalizaci digitálních reklam a nabídek. Naším cílem je tedy zobrazovat reklamu nebo nabídku pouze těm, kteří by mohli mít zájem. Tyto soubory cookie vám umožňují najít to, co vás zajímá a co hledáte, nikoli nezajímavé reklamy a nabídky.

Tyto údaje budeme zpracovávat, pouze pokud s nimi výslovně souhlasíte. Data jsou shromažďována pomocí nezbytných souborů cookie pro fungování, pro prevenci podvodů s bankovními kartami, takže již byla umístěna do vašeho zařízení. Když udělíte souhlas, začneme zpracovávat údaje shromážděné pomocí souborů cookie pro prevenci podvodů s kreditními kartami, které jsou nezbytné profungování i za tímto účelem. Bez vašeho souhlasu tak neučiníme a použijeme tyto informace pouze pro účely prevence podvodů s kreditními kartmi. Svůj souhlas můžete kdykoli zadat a odvolat zde.

 

Kvalifikace založené na nákupních návycích získaných z údajů používáme my nebo předáváme našim smluvním mediálním reklamním partnerům

To také vyžaduje umístění jejich souborů cookie, takže váš souhlas se vztahuje i na umístění těchto souborů cookie. Tyto soubory cookie budou umístěny až po vašem souhlasu. Podrobněji o přesném zacházení s těmito údaji najdete v bodě 5.12.

 

Název cookie

Popis a účel cookie

Účel zpracování dat podle Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jak dlouho je uložen ve vašem zařízení?

BarionMarketingConsent.xxx

Jeho cílem je uložit prohlášení o tom, zda jste souhlasili se shromažďováním údajů o vašich zvycích při brouzdání a při nakupování za účelem zobrazování personalizovaných reklam a nabídek.

Pokud jste souhlasili, použijeme data shromážděné cookies pro prevenci podvodů s bankovní kartou (umístěné mezi nezbytnými cookies pro fungování) také za účelem zobrazování personalizovaných reklam a nabídek.

ba_vid, ba_vid.xxx, ba_sid, ba_sid.xxx

Prohlášení o ochraně osobních údajů, bod 5.12

Po dobu 1,5 roku od poslední aktualizace

Cookie mediálních a reklamních partnerů

Jeho účelem je synchronizovat a spárovat různá ID uživatelů systému Barion a systému daného partnera. Výše uvedené soubory cookie v rámci své činnosti signalizují serveru partnerů, aby si stáhli vlastní soubor cookie do prohlížeče navštěvovatele webové stránky. Budou tedy spárována ID generovaná současně v jednom prohlížeči ve dvou systémech.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, bod 5.12

Podrobné informace o cookies najdete v informacích o cookies každého partnera. Seznam partnerů, kteří k tomuto účelu používají soubory cookie, spolu s odkazem na jejich informace o souborech cookie naleznete zde.

7.4 Soubory cookie založené na souhlasu:

K umístění těchto souborů cookie je vyžadován váš souhlas. Bez vašeho souhlasu jej neumístíme na zařízení, které používáte. Svůj souhlas můžete kdykoli udělit a odvolat.

 

Jméno cookie

Popis a účel cookie

Účel zpracování dat podle Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jak dlouho je uložen ve vašem zařízení?

Culture

Jeho účelem je uložit poslední nastavený jazyk.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, bod 5.11

Po dobu 2 let od stažení první stránky.