Prohlášení o cookies

Effective date: 25th May 2018.
The privacy policy of Barion complies with the requirements of the GDPR.

Prohlášení o cookies

Prohlášení o cookies

STÁHNOUT

1. Co je soubor cookie?

Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem počítači, které usnadňují uložení nastavení na navštívených webových stránkách a dalších informací.

Cookies jsou odesílány serverem navštíveného webu do vašeho prohlížeče, který je ukládá do vašeho zařízení, jako je například počítač, mobilní telefon nebo tablet. Poté odešle váš prohlížeč při každém načtení webových stránek soubor cookie na server, který jej přečte a použije k určitým užitečným účelům.

2. Co je účelem tohoto oznámení?

My, Barion Payment Inc. (dále jen jako poskytovatel služeb nebo Barion), používáme soubory cookies. Používání internetu by bez souborů cookies bylo mnohem obtížnější. Cookies slouží k různým účelům: díky cookies si pamatujeme, jaký jazyk používáte, ale potřebujeme je i k bezpečnému zpracování vámi poskytovaných údajů nebo identifikaci podvodníků k ochraně vašich peněz. Prostřednictvím skladby našeho reklamního oddělení dokážeme zajistit s pomocí souborů cookies zajistit, abyste neviděli nezajímavé reklamy, ale zajímavé reklamy.

Toto oznámení jsme zpracovali ke shrnutí toho, k čemu se soubory cookies při vaší návštěvě našeho webu, použití našich aplikací nebo služeb používají a jaké osobní údaje jsou s pomocí těchto souborů cookies shromažďovány a jak jsou tyto údaje využívány. Proto se toto oznámení vztahuje na použití souborů cookies na webech www.barion.com, secure.barion.com a prostřednictvím mobilní aplikace Barion.

Údaje o tom, jakým způsobem se vaše osobní údaje zpracovávají, včetně údajů, které nám předávají soubory cookies, naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů.

Dříve než použijete náš web a aplikace nebo služby, chceme abyste věděli a jasně porozuměli tomu, co se děje s vašimi údaji, které nám poskytnete prostřednictvím souborů cookies, jaká rozhodnutí můžete přijmout a jaká práva vám v této souvislosti náležejí.

Děláme to nejen proto, že jsme k tomu povinni na základě Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) a zákona CXII z roku 2011 o informačním sebeurčení a svobodě informací (dále jen zákon o ochraně soukromí), ale také proto, že se upřímně domníváme, že vaše informovanost a schopnost přijímat rozhodnutí je dobrá pro vás i pro nás.

Přečtěte si prosím toto oznámení a bez váhání nás kontaktujte, pokud budete mít jakékoliv otázky.

3. Můžeme instalovat jakýkoliv typ cookies do vašeho počítače nebo jiného zařízení, které používáte?

Ne. Ze zákona můžeme bez vašeho souhlasu používat pouze dva typy souborů cookies:

  • účelem prvního je předávání informací nebo usnadnění předávání informací (např. cookies pro vyvážení zatížení relace)
  • účel druhého je v podstatě nezbytná pro poskytování služby, kterou chcete využívat (např. abychom mohli zaznamenat vámi uvedené údaje při registraci). Soubory cookies pro předcházení podvodům jsou rovněž nezbytné k plnění smlouvy na základě našeho oprávněného zájmu.

Výhradně s vaším souhlasem můžeme instalovat i jiné soubory cookies, např. cookies, které předávají údaje o vašich zvyklostech při procházení internetu.

V případě jakéhokoliv souboru cookie vás o jeho použití informujeme. To je i samotným účelem tohoto oznámení.

4. Proč je užitečné povolit použití souborů cookies?

Povolení použití souborů cookies je vhodné z několika důvodů:

  • zlepšuje vaši zkušenost a efektivitu při procházení internetu;
  • jsou uložena vaše individuální nastavení (např. jazyk, fakturační adresa).

5. Co se stane, pokud použití souborů cookies nepovolíte?

Pokud se rozhodnete soubory cookies nepovolit, nebudete námi nijak znevýhodněni, měli byste však zvážit následující:

  • budete náš web moci pouze navštívit; aplikace Barion bez cookies nefunguje;
  • v případě platby bankovní kartou bude vaše platba odmítnuta z toho důvodu, že systém pro předcházení podvodů přijímá rozhodnutí na základě dostupných informací a pojme u platby podezření na podvod;
  • vaše individuální nastavení budou ztracena a vy je budete pokaždé muset nastavovat nebo zadávat manuálně.

6. Jakým způsobem můžete soubory cookies zakázat?

Soubory cookies můžete kdykoliv z vašeho počítače nebo jiného zařízení smazat. Dále můžete ve většině prohlížečů jejich instalaci zakázat. Tato nastavení obvykle najdete v nabídce Nástroje/Nastavení pod Nastavení soukromí – cookies.

Pokud máte zájem o více informací o souborech cookies, jejich použití a o tom, jaká rozhodnutí můžete v souvislosti s nimi přijmout, navštivte následující webové stránky: www.allaboutcookies.org nebo www.aboutcookies.org.

7. Pro jaké účely jsou vaše údaje použitými cookies při pouhé návštěvě našeho webu shromažďovány?

Výše uvedené pro vás platí, pokud ještě nejste zákazník a pouze navštívíte náš web. Pokud se chcete u nás zaregistrovat, přečtěte si i článek 8, protože k využívání služeb je nezbytná registrace.

7. 1 Základní předpoklady pro využívání našeho webu

Co je tímto účelem?

Vaše údaje a použití souborů cookies jsou nezbytné k fungování našeho webu a vaše užití tohoto webu.

7. 2 Zlepšování našeho webu, našich služeb a uživatelské zkušenosti, vývoj nových produktů; analýzy:

Co je tímto účelem?

Náš web, služby a produkty na jednu stranu vyvíjíme, abychom naplnili očekávání našich zákazníků a trhu, a k tomu, aby byli konkurenceschopní. K tomu shromažďujeme údajem o způsobu, jakým uživatelé našeho webu tento web využívají, na co klikají, jaké stránky navštívili a za jakých webů přicházejí.

7. 3 Pro bezpečnost a integritu vašich údajů a našich služeb

Co je tímto účelem?

Identifikace zákazníků a ochrana a integrita peněz zákazníků a údajů, s nimiž nakládáme, jakož i ochrana a integrita systému a služeb Barion. Naším cílem je ochrana peněz a osobních údajů, které nám poskytujete vy i naši zákazníci a jejich ochrana před neoprávněným přístupem nebo krádeží. K tomu přijímáme veškerá nezbytná technická a další opatření, včetně využívání údajů shromažďovaných soubory cookies.

7. 4 Řízení rizik a předcházení podvodům v souvislosti s našimi službami

Co je tímto účelem?

Abychom rozeznali rizika zneužití chodu služeb Barion a peněz zákazníků, uplatňujeme monitorovací systém řízení rizik a předcházení podvodům. Snažíme se snížit finanční ztrátu vyplývající ze zneužití bankovní karty a další rizika a identifikovat podvodníky. Jinak řečeno, chráníme peníze všech: vaše peníze na bankovní kartě, které jste u nás složili a peníze našich obchodníků, jakož i naše vlastní peníze. K tomu využíváme údaje shromážděné soubory cookies, jakož i otisk webového prohlížeče.

Více informací v tomto ohledu přináší naše oznámení o ochraně osobních údajů.

8. Po jaké účely vaše údaje použitými soubory cookies shromažďujeme, pokud využíváte naše služby?

Výše uvedené se na vás vztahuje, pokud

  • jste se zaregistrovali a máte peněženku Barion
  • jste se nezaregistrovali a nemáte peněženku Barion, ale platíte bankovní kartou u obchodníků, kteří přijímají platby bankovní kartou prostřednictvím Barion.

8. 1 Účely související s užitím našeho webu:

Co je tímto účelem?

Přirozeně že pokud pouze používáte náš web bez přihlášení do peněženky Barion, vaše údaje rovněž využíváme ke stejným účelům, jako v případě běžných návštěvníků našich webových stránek. Bližší podrobnosti viz článek 7 výše.

8. 2 Pro přípravu a poskytování služeb, které chcete využívat:

Co je tímto účelem?

Cokoliv se stane při přípravě a realizaci smlouvy v souvislosti s naší službou. To závisí na tom, zda jste se registrovali nebo zda platíte bez registrace.

V případě registrovaných zákazníků:

Například registrace, vytvoření peněženky Barion, výdej elektronických peněz, výběr elektronických peněz, transakce s elektronickými penězi, platby bankovní kartou, platby za parkování, podávání informací o účtu, vytvoření příjemce.

To zahrnuje i služby pro větší pohodlí zákazníků, které jsou k dispozici pouze tehdy, pokud si je výslovně po registraci vyžádáte. Přirozeně můžete kdykoliv požadovat jejich ukončení. To například zahrnuje uložení čísla bankovní karty.

V případě neregistrovaných zákazníků:

Příprava a provádění platby bankovní kartou.

8. 3 Vývoj a individualizace našich služeb, vývoj nových produktů ke zlepšení a individualizaci zákaznické zkušenosti; k analytickým účelům:

Co je tímto účelem?

Na jedné straně naše služby a produkty vyvíjíme ke splnění očekávání našich zákazníků a trhu, a k udržení jejich konkurenceschopnosti, zatímco na druhé straně vyvíjíme úsilí k jejich individualizaci tak, aby vyhovovaly vašim osobním očekáváním, zájmům a preferencím. V této souvislosti shromažďujeme údaje, jakým způsobem naši zákazníci používají na webové nebo mobilní aplikace, na co klikají, jaké stránky navštívili a z jakých webů přicházejí.

8. 4 Pro bezpečnost a integritu vašich údajů a našich služeb

Co je tímto účelem?

Identifikace zákazníků a ochrana a integrita peněz zákazníků a údajů, s nimiž nakládáme, jakož i ochrana a integrita systému a služeb Barion. Naším cílem je ochrana peněz a osobních údajů, které nám poskytujete vy i naši zákazníci a jejich ochrana před neoprávněným přístupem nebo krádeží. K tomu přijímáme veškerá nezbytná technická a další opatření, včetně využívání údajů shromažďovaných soubory cookies.

8. 5 Řízení rizik a předcházení podvodům v souvislosti s našimi službami

Co je tímto účelem?

Abychom rozeznali rizika zneužití chodu služeb Barion a peněz zákazníků, uplatňujeme monitorovací systém řízení rizik a předcházení podvodům. Snažíme se snížit finanční ztrátu vyplývající ze zneužití bankovní karty a další rizika a identifikovat podvodníky. Jinak řečeno, chráníme peníze všech: vaše peníze na bankovní kartě, které jste u nás složili a peníze našich obchodníků, jakož i naše vlastní peníze. Toto je jeden z účelů, k nimž využíváme vaše údaje, které nám předají soubory cookies.

8. 6 K uplatňování našich práv a nároků

Co je tímto účelem?

Určité nároky (např. na náhradu škody) lze uplatňovat vůči druhé osobě před soudem i po určitou dobu po ukončení platnosti naší smlouvy. Tato lhůta obvykle v Maďarsku činí 5 let. Proto, při ukončení naší smlouvy, můžete vy nebo my chtít uplatnit nárok na základě smlouvy. Tyto případy mohou například zahrnovat situaci, kdy uplatňujete nárok na náhradu škody, protože jsme řádně neprovedli výběr a převedli jsme peníze na jiný než vámi uvedený bankovní účet. Tuto skutečnost můžeme prověřit nebo prokázat opak pouze v případě, že budeme mít k dispozici příslušné údaje. Toto je jeden z účelů, k nimž využíváme vaše údaje, které nám předají soubory cookies.

Více informací v tomto ohledu přináší naše oznámení o ochraně osobních údajů.

9. Jaký typ souborů cookies se používá?

Název cookie

Popis a účel cookie

Jak dlouho je uložen ve vašem zařízení?

ASP.NET SessionId

Identifikuje relaci vašeho prohlížeče, autentizační cookie. Většina aplikací, včetně Barion, není bez tohoto cookie schopna fungovat.

Dokud váš prohlížeč zůstává otevřen.

BarionAuth

Ověřuje, že jste se přihlásili do peněženky Baron, autentizační cookies. Bez tohoto cookie byste se museli znovu přihlásit po každém kliknutí.

Dokud se neodhlásíte nebo nezavřete svůj prohlížeč.

BarionSessionID

Po přihlášení do peněženky Barion identifikuje relaci, autentizační cookie. Bez tohoto cookie není služba Barion schopna fungovat.

Dokud se neodhlásíte nebo nezavřete svůj prohlížeč.

__RequestVerificationToken

Nezbytné k zabezpečení údajů poskytnutých ve vyplněných formulářích tak, aby nemohlo dojít k jejich falšování, bezpečnostní cookie. Jeho řádné fungování je ve vašem zájmu.

Dokud je prohlížeč na dané webové stránce: vymazány při opuštění nebo opětovném načtení webových stránek.

__cfduid

Nezbytné pro činnost CloudFlare, oblíbeného ochranného softwaru, proto jej používáme z bezpečnostních důvodů na ochranu našich serverů, včetně vašich peněz a údajů. Tyto informace jsou anonymizovány a osobní údaje CloudFlare nepředáváme. Bez tohoto cookie není služba Barion schopna bezchybně fungovat.

Půl roku.

_ga

Službu Google Analytics využíváme ke zpracování statistik, shromažďování údajů o způsobu používání našeho webu uživateli, počtu návštěv atd. Tyto údaje jsou však anonymizovány a osobní údaje Google Analytics nepředáváme.

Při obnovení relace prohlížeče je obnoven i soubor cookie maximálně na dobu dvou let po zavření prohlížeče.

_gid

Po dobu dvou let od prvního načtení webu.

_gat

Po dobu deseti minut od načtení webu.

data

Službu SEON využíváme k identifikaci podvodů bankovní kartou na základě digitálního otisku vašeho prohlížeče. Cookies jsou nezbytné k identifikaci podvodníků. Služba Barion není bez tohoto souboru cookie schopna fungovat, software vás bude považovat za podvodníka a vy nebudete moci zaplatit ani využívat služby Barion.

Dokud váš prohlížeč zůstává otevřen.

fileDownload

Umožňuje stahování souborů, např. váš výpis z účtu.

Dokud váš prohlížeč zůstává otevřen.

key5sk1

Nezbytné pro bezpečnostní kontrolu ochrany HTTPS na webu.

Dokud váš prohlížeč zůstává otevřen.