Cenník a obchodné podmienky

Platný od 05.02.2020

Zoznam cien a podmienok Barion

Zoznam cien a podmienok Barion

STIAHNUŤ

Poplatky za peňaženku (účet)

Základné služby

Registrácia Zadarmo!
Mesačný poplatok Zadarmo!
Barion web a mobilná app Zadarmo!
Vedenie peňaženky - účtu Zadarmo!
Posielanie / prijímanie peňazí v rámci Barionu Zadarmo!
Barion REST API pre developery Zadarmo!
Registrácia obchodníka Zadarmo!

Vkladanie peňazí (dobitie účtu)

EUR Elektronický prevod Zadarmo!
Vklad hotovosti do CIB banky (len v Maďarsku) 1% (min. 2 EUR)
Platobná karta 1%
CZK Prevod z účtu z českej banky Zadarmo!
Prevod z účtu z inej krajiny 190 CZK
Platobná karta 1%
HUF Prevod z účtu z maďarské banky Zadarmo!
Prevod z účtu z inej krajiny 900 HUF
Vklad hotovosti do CIB banky (len v Maďarsku) 100 HUF
Platobná karta 1%
USD Elektronický prevod 3 USD
Vklad hotovosti do CIB banky (len v Maďarsku) 1% (min. 2 USD)
Platobná karta 1%

Výber peňazí

EUR Elektronický prevod 0.5 EUR
CZK Elektronický prevod na účet v českej banke 5 CZK
Elektronický prevod na účet v banke v inej krajine 190 CZK
HUF Elektronický prevod na účet v maďarskej banke 0.1% (min. 50 HUF)
Elektronický prevod na účet v banke v inej krajine 900 HUF
USD Elektronický prevod 3 USD

Ďalšie poplatky

Papierový výpis z účtu, na vyžiadanie (za jeden kus) 4 EUR/80 CZK/1000 HUF/5 USD
Potvrdenie o audite e-mailom (za jednu peňaženku) 30,-EUR / 770,-CZK / 10 000,-HUF / 34,-USD
(čisté poplatky, DPH nie je v cene)
Potvrdenie o audite poštou (za jednu peňaženku) 60,-EUR / 1 540,-CZK / 20 000,-HUF / 68,-USD
(čisté poplatky, DPH nie je v cene)
Mesační poplatok za zodpovednú starostlivosť 0.5% (min. 2 EUR/5 CZK/50 HUF/3 USD)
Uzavretie Barion účtu súkromnou osobou (poplatok za posledný výber) Zadarmo!

Poplatky a podmienky pre prijímanie online platby pre obchodníkov

Barion Smart Gateway (online a app2app) Začiatočník Pokročilý Riešení na mieru
Platobná karta a prostriedky na účet Barion Základný poplatok 1.50% 0.99% Požiadajte o ponuku!
Nad 1 milion HUF/80 000 CZK/3 000 EUR/3 500 USD mesačne 1.25% 0.75%
Nad 10 milionov HUF/800 000 CZK/30 000 EUR/35 000 USD mesačne 1.00% 0.50%
Platební tlačítko CZK Základný poplatok 1.50% 0.99% Požiadejte o ponuku!
Nad 80 000 CZK mesačne 1.25% 0.89%
Platební tlačítko EUR Základný poplatok 1.50%+0.1EUR 0.99%+0.1EUR Požiadejte o ponuku!
Nad 3 000 EUR mesačne 1.25%+0.1EUR 0.89%+0.1EUR
Extra Escrow, Recurring/Token platby +0.20% Požiadajte o ponuku!
Zdielaná ekonomika/Marketplace extra Platby s tromi alebo viacerými participujúcimi stranami +0.50% Požiadajte o ponuku!
Podmienky pre výber tarifného balíčka Začiatočník Pokročilý Riešení na mieru
Umiestnenie loga Barion spolu s logom typov kariet v eshopu obchodníka yes yes Požiadajte o ponuku!
Poskytnutie obsahu nákupného košíku a inštalácia basic Barion Pixel yes yes
Zdieľanie dát na základe konsensu cez Barion Pixel no yes
Barion ako jediný spôsob elektronických platieb no yes

Definície a podmienky

Všeobecné podmienky, poplatky založené na finančných objemoch

Všeobecné podmienky
Poplatky Barion definované v zmienených balíčkoch sa aplikujú len v týchto prípadoch:
- priemerná veľkosť nákupného košíka je v danom mesiaci nad 20 EUR / 500 CZK / 6000 HUF / 25 USD,
- mesačný objem obchodných kariet a kariet vydaných mimo EU musí byť menej ako 2%.
Barion má právo zvýšiť tieto poplatky, ak jedna alebo viac podmienok nie je obchodníkom splnená.
Barion má právo jednostranne prideliť obchodníkovi iný balík služieb, prípadne určiť individuálne poplatky (najmä ak má Barion zvýšené náklady v dôsledku porušenia dohodnutých podmienok) a to ako pre platby bankovými kartami, tak z účtu Barion, alebo Barion tiež môže s okamžitou platnosťou dohodu s obchodníkom zrušiť.

Poplatky založené na objeme
Na základe dosiahnutého finančného objemu v danom mesiaci je aplikovaný balíček služieb pre nasledujúci kalendárny mesiac. Ak stanovené finančné objemy nie sú dosiahnuté, môže dôjsť k zmene balíčka služieb. Ak sú finančné objemy výrazne prekročené, je možné požiadať o výhodnejšie podmienky!

Definícia extra, sharing ekonomika a služby marketplace

Escrow
V prípade zadržanej platby (escrow) je zaplatená suma prevedená na účet príjemcu v Barion, nie však k dispozícii, kým sprostredkovateľ platby (facilitátora) nepreukáže platbu. Konečnú sumu stanovuje tiež sprostredkovateľ platieb.

Recurring/Token platba
V prípade opakovanej / tokenovej (recurring / token) platby zákazník oprávňuje obchodníka s prvou platbou k opakovaniu platby v početnosti a objemu podľa dohody. Je vhodná pre predplatné alebo platby jedným tlačítkom.Táto funkcia podlieha špeciálnemu schvaľovaciemu procesu spoločnosti Barion, nie je automaticky súčasťou procesu integrácie obchodníka do systému Barion.

Platby s tromi a viacerými stranami
Zaplatená suma je zaslaná na niekoľko používateľských účtov Barion definovaných sprostredkovateľom platieb. Sprostredkovateľ hradí transakčné poplatky, ale môže tiež odpočítať poplatky od zúčastnených strán.

Definícia podmienok pre tarifné balíčky

Barion logo a logá typov kariet v eshope obchodníka
Obchodník musí umiestniť logo s typmi kariet a logo Barion na svoje webové stránky podľa pokynov spoločnosti Barion. Podrobný popis je zverejnený na webových stránkach spoločnosti Barion.

Pomôžte nám bojovať s podvodmi pomocou obsahu nákupných košíkov a s basic Barioni Pixel
Barion hodnotí každú platbu z pohľadu rizika podvodu, aby pomohol obchodníkovi vyhnúť sa akejkoľvek strate vyplývajúcej z podvodu. Obsah košíka na úrovni jednotlivých položiek a aktivita návštevníka sú dôležitými faktormi v hodnotení rizika podvodu a je legitímnym záujmom oboch strán analyzovať na účely odhaľovanie a zabraňovanie podvodom. Tieto informácie nie sú používané pre marketingové účely bez súhlasu používateľa

Pomôžte dátami na základe konsenzu za použitia Barioni Pixel
Barion Pixel je časť kódu JavaScriptu, ktorý sleduje aktivitu návštevníkov na webových stránkach obchodníka. Obchodník musí pridať a konfigurovať Barion Pixel v zdrojovom kóde svojich webových stránok spolu so správou súhlasu v súlade s GDPR. Užívateľské dáta slúžia na marketingové účely len v prípade súhlasu užívateľa.