Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Effective date: 1st July 2018.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

STIAHNUŤ

1. Čo je účelom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov?

Toto vyhlásenie sme ako spoločnosť Barion Payment Inc. (ďalej len ako poskytovateľ služieb alebo spoločnosť Barion) pripravili pre vás, aby sme zhrnuli, čo robíme s vašimi osobnými údajmi počas poskytovania služieb. Predtým ako využijete naše služby by sme chceli, aby ste vedeli a jasne rozumeli tomu, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete, aké rozhodnutia môžete urobiť a aké práva v tejto súvislosti máte.

Nerobíme to len preto, že nám to prikazuje Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a rady o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýto údajov (ďalej len nariadenie GDPR) a zákon CXII z roku 2011 o informačnom sebaurčení a slobode informácií (ďalej len zákon o súkromí), ale aj preto, že úprimne veríme, že je dobré pre vás aj nás, aby ste boli informovaní a schopní robiť rozhodnutia.

Toto oznámenie platí pre všetky oblasti určené spoločnosťou Barion vrátane spracúvania údajov na stránke www.barion.com, vo webovej aplikácii secure.barion.com a cez mobilnú aplikáciu spoločnosti Barion.

Prečítajte si toto oznámenie a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

2. Kto sme?

Spoločnosť Barion Payment Inc., inštitúcia emitujúca elektronické peniaze pod dohľadom Národnej banky Maďarska. Naše služby sú založené na inovatívnych možnostiach, ktoré poskytujú elektronické peniaze:

 • môžete platiť iným cez internet, na svojom mobile: dokonca aj obchodníkom alebo medzi sebou navzájom
 • ako obchodník môžete prijať platby cez internet, na mobilnom telefóne a vo svojom obchode
 • dokonca môžete robiť toto všetko so svojou bankovou kartou, aj keď nemáte peňaženku Barion
 • cez spoločnosť Barion môžete zaplatiť aj za parkovanie
 • cez štruktúru nášho reklamného oddelenia spájame obchodníkov a zákazníkov tým, že ponúkame personalizované reklamy, aby sme vám pomohli rýchlo nájsť to, čo vás zaujíma, alebo čo hľadáte.

Pri spracúvaní vašich údajov sa riadime týmto:

 • Chránime vaše údaje rovnakou mierou starostlivosti ako v prípade peňazí, ktoré vlastníme.
 • Zabezpečujeme úplnú transparentnosť v súvislosti so spracovaním vašich údajov. Chceme, aby ste poznali a rozumeli tomu, čo sa s vašimi údajmi deje.
 • Rovnako ako vaše peniaze neposkytneme ani vaše údaje žiadnym tretím stranám s výnimkou prípadov, keď nám to vy alebo zákon povolí.
 • Chceme dosiahnuť našu aj vašu spokojnosť: vy dostanete službu, ktorú chcete a my použijeme vaše údaje len v rámci tejto služby a poctivým spôsobom a budeme vám službu poskytovať tak, aby to bolo komerčne ziskové a úspešné.

Vaše osobné údaje spracujeme v rámci nášho oprávnenia ako spracovateľ údajov. To znamená, že my definujeme účel a spôsob spracovania vašich osobných údajov na základe a v záujme vyššie uvedeného.

3. Čie údaje spracúvame?

Údaje každej osoby, ktorá využíva naše služby popísané v Časti 2, t. j.:

 • osoby, ktorá sa registruje a má peňaženku Barion

- osoby, ktorá sa nezaregistruje a nemá peňaženku Barion, ale uskutočňuje platby kartou u obchodníkov, ktorí prijímajú platby bankovými kartami cez spoločnosť Barion.

Toto oznámenie preto platí pre našich registrovaných aj neregistrovaných zákazníkov.

Služby spoločnosti Barion nebudú využívať deti mladšie ako 16 rokov, ktorých údaje preto spracúvať nebudeme.

4. Spracúvame údaje aj keď nemáte peňaženku Barion, neregistrovali ste sa, ale platíte bankovou kartou?

Áno, spracúvame ich tak, ako je popísané v Časti 3. Ak nakupujete a platíte bankovou kartou u obchodníka, ktorý prijíma platby kartou cez spoločnosť Barion, tiež využívate našu službu a ste našim zákazníkom v súvislosti s takouto platbou bankovou kartou. V takomto prípade spracúvame samozrejme oveľa menej vašich údajov, pretože ste sa u nás neregistrovali: spracujeme len údaje súvisiace s platbou bankovou kartou, ktoré ste nám poskytli vy alebo obchodník.

Aké sú tieto kategórie údajov?

Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

  - Identifikačné a kontaktné údaje (napr. email)

  - Podrobnosti o bankovej karte poskytnuté počas platby kartou (napr. meno majiteľa karty, číslo karty, dátum exspirácie)

  - Technické údaje (napr. IP adresa)

  Údaje, ktoré získame od obchodníka na to, aby sme mohli platbu uskutočniť a s nimi súvisiace informácie:

   - Informácie o nákupe (napr. suma nákupu, podrobný obsah nákupného košíka, t. j. čo ste kúpili)

   Údaje generované počas transakcie pri platbe kartou:

    - Údaje o transakcii (napr. identifikátory platobnej transakcie, údaje, obsah)

    Takéto údaje spracúvame z rovnakých dôvodov a s tými istými referenčnými hodnotami ako údaje zákazníkov, ktorí vlastnia peňaženku Barion. Viac informácií nájdete v Časti 5.

    Vo vašom prípade existuje ešte jeden účel: ponúkame vám pohodlnú službu spojenia platobných transakcií s peňaženkou Barion, ak sa v budúcnosti zaregistrujete. Táto možnosť je založená na našom oprávnenom záujme, ktorý je detailne popísaný v Časti 6.b). Budete mať právo namietať proti spracovaniu údajov, takže vaše údaje budeme na tento účel spracúvať do vašej budúcej registrácie alebo námietky.

    5. Na aký účel a na akých právnych základoch vaše údaje spracúvame?

    Čo tento účel znamená?

    Špecifikuje činnosť alebo účel na vykonávanie alebo cieľ, na ktorý vaše údaje počas našich služieb používame.

    Čo znamená právny základ?

    Právny základ znamená z akého dôvodu nás nariadenia o ochrane údajov oprávňujú spracovať vaše údaje, aby sme mohli tento dôvod realizovať.

    Vo všeobecnosti spracúvame vaše údaje tak, aby ste mohli využívať služby popísané v Časti 2, a aby sme vám ich mohli poskytovať. Toto je stále veľmi všeobecné, takže by sme radi zhrnuli na základe ktorých konkrétnych zámerov a právnych základov pracujeme.

    V prípade, že sú vaše osobné údaje potrebné kvôli zmluve a v rámci nej na poskytovanie konkrétnej služby, potom nemôžete túto službu využívať bez týchto údajov.

    Napríklad: Na registráciu je potrebná vaša emailová adresa a heslo, bez nich si nemôžete v spoločnosti Barion vytvoriť účet. Ak chcete zaparkovať, musíte predložiť svoje registračné číslo auta a parkovaciu zónu, inak nemôžete parkovaciu službu využiť.

    Ak sa spracovanie údajov zakladá na právnych nariadenia, t. j. vyžaduje sa v rámci vykonania našej právnej povinnosti a vy nám ho neposkytnete, potom nemôžete našu službu využívať. Napríklad: ak nie je možné vás identifikovať čo sa týka prania špinavých peňazí z dôvodu nedostatku údajov, potom vám službu nemôžeme poskytnúť.

    Musíte si byť vedomý, že jeden konkrétny údaj môžeme spracovať na niekoľko účelov a na základe niekoľkých právnych základov, napríklad: spracujeme vašu emailovú adresu v rámci poskytovania služieb, v rámci zlepšenia služieb, ale spracujeme ju aj na účely prevencie, správy zákazníckych sťažností a poskytovania personalizovaných reklám. Tak sa môže stať, že sme našu zmluvu už vypovedali, vy ste zrušili svoju peňaženku Barion, ale stále spracúvame určité údaje, pretože sú potrebné na iné účely.

    5. 1 Na prípravu a poskytovanie služby, ktorú chcete využívať:

    Aký je tento účel?

    Čokoľvek čo sa stane počas prípravy a plnenia zmluvy týkajúce sa našej služby. To závisí od toho, či ste sa registrovali alebo platíte bez registrácie.

    V prípade registrovaných zákazníkov:

    Napríklad registrácia, vytvorenie peňaženky Barion, vydávanie elektronických peňazí, výber elektronických peňazí, transakcie s elektronickými peniazmi, platby bankovou kartou, platba za parkovanie, podávanie informácií o účte, vytvorenie príjemcu.

    Toto zahŕňa pohodlné služby, ktoré máte k dispozícii iné vtedy, ak o ne po registrácii výslovne požiadate. Samozrejme môžete kedykoľvek požiadať o ich zastavenie. To napríklad zahŕňa uloženie čísiel bankových kariet.

    V prípade neregistrovaných zákazníkov:

    Príprava a plnenie platby bankovou kartou.

    Aký je náš právny základ?

    Príprava a plnenie zmluvy.

    Aké sú kategórie údajov, ktoré na to využívame?

    Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

     - Vaše identifikačné a kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie alebo neskôr (napr. email, heslo, adresa domov, čísla identifikačných dokumentov, telefónne číslo).

     - Údaje poskytnuté počas vydávania a výberu elektronických peňazí (napr. číslo bankového účtu)

     - Podrobnosti o bankovej karte v prípade platby kartou a doplatenia (napr. meno majiteľa karty, číslo karty, dátum exspirácie)

     - Technické údaje (napr. IP adresa)

     Údaje, ktoré získame od obchodníka na to, aby sme mohli platbu uskutočniť a s nimi súvisiace informácie:

      - Informácie o nákupe (napr. suma nákupu, podrobný obsah nákupného košíka, t. j. čo ste kúpili)

      Údaje generované počas používania peňaženky Barion, transakcie, vydávanie alebo výber elektronických peňazí:

       - Údaje o transakcii (napr. identifikátory platobnej transakcie, údaje, obsah)

       Špeciálne pravidlá parkovania:

        - vami poskytnuté údaje týkajúce sa parkovania (napr. registračné číslo, parkovacia zóna, čas).

        5. 2 Vývoj a personalizácia našej webovej stránky a našich služieb, vývoj nových výrobkov s cieľom zlepšiť a personalizovať používateľské skúsenosti:

        Aký je tento účel?

        Naše služby a výrobky vyvíjame na jednej strane s cieľom splniť očakávania našich zákazníkov a trhu a zostať konkurencieschopný, zatiaľ čo sa na druhej strane snažíme o ich personalizovanie tak, aby sme splnili osobné očakávania, záujmy a preferencie. To platí pre všetky kanály, pomocou ktorých sa s nami môžete spojiť: webová stránka, aplikácia, zákaznícky servis.

        Aký je náš právny základ?

        Náš oprávnený záujem podľa Časti 6.b).

        Aké sú kategórie údajov, ktoré na to využívame?

        Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

         - Vaše identifikačné a kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie alebo neskôr (napr. email, heslo, adresa domov, čísla identifikačných dokumentov, telefónne číslo).

         - Údaje poskytnuté počas vydávania a výberu elektronických peňazí (napr. číslo bankového účtu)

         - Podrobnosti o bankovej karte v prípade platby kartou a doplatenia (napr. meno majiteľa karty, číslo karty, dátum exspirácie)

         - Technické údaje (napr. IP adresa)

         Údaje, ktoré dostaneme od obchodníka:

          - Informácie o nákupe (napr. suma nákupu, podrobný obsah nákupného košíka, t. j. čo ste kúpili)

          Údaje generované počas používania peňaženky Barion, transakcie, vydávanie alebo výber elektronických peňazí:

           - Údaje o transakcii (napr. identifikátory platobnej transakcie, údaje, obsah)

           Špeciálne pravidlá parkovania:

            - vami poskytnuté údaje týkajúce sa parkovania (napr. registračné číslo, parkovacia zóna, čas)

            5. 3 Kvôli bezpečnosti a celistvosti vašich údajov a našich služieb

            Aký je tento účel?

            Identifikácia zákazníkov a ochrana a neporušenosť peňazí zákazníka a údajov, s ktorými zaobchádzame ako aj údajov zo systému Barion a služieb spoločnosti Barion. Našim cieľom je ochrana peňazí a osobných údajov, ktoré nám vy a naši zákazníci poskytnú, a predchádzanie neoprávnenému prístupu alebo krádeži. Aby sme tak mohli robiť, podnikáme všetky potrebné technické a iné opatrenia. A zároveň tiež vaše údaje spracúvame.

            Aký je náš právny základ?

            Náš oprávnený záujem podľa Časti 6.c).

            Aké sú kategórie údajov, ktoré na to využívame?

            Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

             - Vaše identifikačné a kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie alebo neskôr (napr. email, heslo, adresa domov, čísla identifikačných dokumentov, telefónne číslo).

             - Údaje poskytnuté počas vydávania a výberu elektronických peňazí (napr. číslo bankového účtu)

             - Podrobnosti o bankovej karte v prípade platby kartou a doplatenia (napr. meno majiteľa karty, číslo karty, dátum exspirácie)

             - Technické údaje (napr. IP adresa)

             Údaje, ktoré dostaneme od obchodníka:

              - Informácie o nákupe (napr. suma nákupu, podrobný obsah nákupného košíka, t. j. čo ste kúpili)

              Údaje generované počas používania peňaženky Barion, transakcie, vydávanie alebo výber elektronických peňazí:

               - Údaje o transakcii (napr. identifikátory platobnej transakcie, údaje, obsah)

               Špeciálne pravidlá parkovania:

                - vami poskytnuté údaje týkajúce sa parkovania (napr. registračné číslo, parkovacia zóna, čas)

                5. 4 Poskytovanie personalizovaných reklám, ktoré vás zaujímajú

                Aký je tento účel?

                Prostredníctvom štruktúry nášho reklamného oddelenia zobrazujeme personalizované reklamy, ktoré vás zaujímajú. Robíme to, aby ste videli reklamy, ktoré vás zaujímajú, alebo ktoré hľadáte, a chceme vám uľahčiť nájdenie obsahu, ktorý je pre vás relevantný. Toto môže prebiehať vo vašej peňaženke Barion, aplikácii alebo na webových stránkach tretích strán.

                Aký je náš právny základ?

                Náš oprávnený záujem podľa Časti 6.h).

                Aké sú kategórie údajov, ktoré na to využívame?

                Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

                 - Vaše identifikačné a kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie alebo neskôr (napr. email, heslo, adresa domov, čísla identifikačných dokumentov, telefónne číslo).

                 - Údaje poskytnuté počas vydávania a výberu elektronických peňazí (napr. číslo bankového účtu)

                 - Podrobnosti o bankovej karte v prípade platby kartou a doplatenia (napr. meno majiteľa karty, číslo karty, dátum exspirácie)

                 - Technické údaje (napr. IP adresa)

                 Údaje, ktoré dostaneme od obchodníka:

                  - Informácie o nákupe (napr. suma nákupu, podrobný obsah nákupného košíka, t. j. čo ste kúpili)

                  Údaje generované počas používania peňaženky Barion, transakcie, vydávanie alebo výber elektronických peňazí:

                   - Údaje o transakcii (napr. identifikátory platobnej transakcie, údaje, obsah)

                   Informácie, ktoré získame zo zariadení, ktoré používate, ak ste prijali súbory cookie. Viac informácií môžete nájsť v oznámení o súboroch cookie.

                   Špeciálne pravidlá parkovania:

                    - vami poskytnuté údaje týkajúce sa parkovania (napr. registračné číslo, parkovacia zóna, čas)

                    5. 5 Riadenie rizika a prevencia podvodov týkajúcich sa našich služieb

                    Aký je tento účel?

                    Aby sme mohli identifikovať riziko zneužitia prevádzky systému Barion a peňazí zákazníkov, prevádzkujeme systém riadenia rizika a monitorovania prevencie podvodov. Snažíme sa znížiť finančné straty spôsobené zneužitím bankových kariet a iných rizík a identifikovať podvodníkov. Inými slovami, chránime peniaze každého: vaše peniaze na vašej karte alebo peniaze, ktoré ste nám zverili, peniaze našich obchodníkov a samozrejme aj svoje vlastné peniaze.

                    Aký je náš právny základ?

                    Náš oprávnený záujem podľa Časti 6.d).

                    Aké sú kategórie údajov, ktoré na to využívame?

                    Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

                     - Vaše identifikačné a kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie alebo neskôr (napr. email, heslo, adresa domov, čísla identifikačných dokumentov, telefónne číslo).

                     - Údaje poskytnuté počas vydávania a výberu elektronických peňazí (napr. číslo bankového účtu)

                     - Podrobnosti o bankovej karte v prípade platby kartou a doplatenia (napr. meno majiteľa karty, číslo karty, dátum exspirácie)

                     - Technické údaje (napr. IP adresa)

                     Údaje, ktoré dostaneme od obchodníka:

                      - Informácie o nákupe (napr. suma nákupu, podrobný obsah nákupného košíka, t. j. čo ste kúpili)

                      Údaje generované počas používania peňaženky Barion, transakcie, vydávanie alebo výber elektronických peňazí:

                       - Údaje o transakcii (napr. identifikátory platobnej transakcie, údaje, obsah)

                       Používaním súborov cookie:

                        - odtlačok prehliadača

                        Údaje získané od poskytovateľa služby monitorovania podvodov:

                         - Hodnotenie rizika

                         Špeciálne pravidlá parkovania:

                         vami poskytnuté údaje týkajúce sa parkovania (napr. registračné číslo, parkovacia zóna, čas)

                         5. 6 Na fakturáciu a účtovníctvo

                         Aký je tento účel?

                         Na základe účtovníctva, zdaňovania a iných nariadení, ktoré pre nás platia, sme povinní vystavovať faktúry na poplatky za naše služby, vkladať faktúry a prijaté a vydané príjmové doklady do účtov a plniť relevantné nariadenia týkajúce sa účtovníctva. Faktúry a dokumenty, ktoré tvoria základ účtovníctva, môžu obsahovať osobné údaje.

                         Aký je náš právny základ?

                         Náš právny záväzok

                         Aké sú kategórie údajov, ktoré na to využívame?

                         Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

                          - Emailová adresa, fakturačné údaje

                          - Údaje poskytnuté počas vydávania a výberu elektronických peňazí (napr. číslo bankového účtu)

                          - Podrobnosti o bankovej karte v prípade platby kartou a doplatenia (napr. meno majiteľa karty, číslo karty, dátum exspirácie)

                          Údaje, ktoré dostaneme od obchodníka:

                           - Informácie o nákupe (napr. suma nákupu, podrobný obsah nákupného košíka, t. j. čo ste kúpili)

                           Údaje generované počas používania peňaženky Barion, transakcie, vydávanie alebo výber elektronických peňazí:

                            - Údaje o transakcii (napr. identifikátory platobnej transakcie, údaje, obsah)

                            Špeciálne pravidlá parkovania:

                            vami poskytnuté údaje týkajúce sa parkovania (napr. registračné číslo, parkovacia zóna, čas)

                            5. 7 V rámci riadenia sťažností zákazníkov

                            Aký je tento účel?

                            Ako emitent elektronických peňazí sme povinní splniť nariadenia týkajúce sa riadenia sťažností zákazníkov. Okrem toho je aj v našom záujme, aby sme v prípade vašej sťažnosti dokázali túto sťažnosť efektívne vyriešiť spôsobom, ktorý bude pre vás uspokojivý. V tomto prípade máte k dispozícii email, telefón alebo nás môžete navštíviť osobe. Vás hovor v zákazníckom centre nahráme.

                            Aký je náš právny základ?

                            Náš právny záväzok

                            Aké sú kategórie údajov, ktoré na to využívame?

                            Údaje, ktoré nám poskytnete priamo spolu s vašou sťažnosťou:

                             - Emailová adresa a iné osobné identifikačné údaje, ak ich poskytnete

                             - Údaje, ktoré poskytnete v sťažnosti, ktoré sú potrebné na posúdenie tejto sťažnosti

                             - Audio záznam v prípade sťažnosti zákazníka cez telefón

                             Špeciálne pravidlá parkovania:

                             vami poskytnuté údaje týkajúce sa parkovania (napr. registračné číslo, parkovacia zóna, čas)

                             5. 8 Riadenie požiadaviek na vrátenie peňazí v prípade platby/vyrovnania bankovou kartou

                             Aký je tento účel?

                             V prípade platby bankovou kartou umožňujú spoločnosti vydávajúce bankové karty a emisné banky majiteľom protestovať proti legitímnosti transakcie uskutočnenej s ich bankovou kartou v prípade, že obchodník, u ktorého nakupovali, zmluvu nesplnil (napr. neodoslal objednaný tovar). U nás môže k tomuto dôjsť len v prípade platieb bankovou kartou u obchodníka alebo v prípade dobitia bankovej karty pre registrovaných aj neregistrovaných zákazníkov. V takom prípade dostaneme všetky podrobnosti o nákupe od obchodníka, ktoré pošleme vášmu nadobúdateľovi. Takto dokážeme identifikovať neodôvodnené požiadavky na vrátenie peňazí a vyhnúť sa tomu, aby si od nás a obchodníka naši nadobúdatelia vynucovali určitú sumu.

                             Aký je náš právny základ?

                             Náš oprávnený záujem podľa Časti 6.f).

                             Aké sú kategórie údajov, ktoré na to využívame?

                             Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

                              - Vaše identifikačné a kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie alebo neskôr (napr. email, heslo, adresa domov, čísla identifikačných dokumentov, telefónne číslo).

                              - Údaje poskytnuté počas vydávania a výberu elektronických peňazí (napr. číslo bankového účtu)

                              - Podrobnosti o bankovej karte v prípade platby kartou a doplatenia (napr. meno majiteľa karty, číslo karty, dátum exspirácie)

                              - Technické údaje (napr. IP adresa)

                              Údaje, ktoré dostaneme od obchodníka:

                               - Informácie o nákupe týkajúce sa platby (napr. suma nákupu, podrobný obsah nákupného košíka, t. j. čo ste kúpili)

                               - Údaje a dokumenty, ktoré tvoria základ nákupu (napr. dodacia adresa, dodací list, meno zákazníka)

                               Údaje generované počas používania peňaženky Barion, transakcie, vydávanie alebo výber elektronických peňazí:

                                - Údaje o transakcii (napr. identifikátory platobnej transakcie, údaje, obsah)

                                Špeciálne pravidlá parkovania:

                                vami poskytnuté údaje týkajúce sa parkovania (napr. registračné číslo, parkovacia zóna, čas)

                                5. 9 V rámci prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

                                Aký je tento účel?

                                Ako inštitúcia emitujúca elektronické peniaze sme povinní dodržiavať a spĺňať nariadenia o prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Na základe toho sme v prípade dosiahnutia určitých limitov hodnoty povinní vás identifikovať pomocou vašich osobných identifikačných dokumentov a musíme neustále monitorovať vaše transakcie, platby a výberu v spoločnosti Barion. Aby sme tak mohli robiť, prevádzkujeme tiež monitorovací systém.

                                Aký je náš právny základ?

                                Náš právny záväzok

                                Aké sú kategórie údajov, ktoré na to využívame?

                                Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

                                 - Vaše osobné identifikačné údaje, ktoré vyžaduje zákon (napr. meno, miesto a dátum narodenia, meno matky, identifikačné dokumenty a ich kópia)

                                 - Vaše identifikačné a kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie alebo neskôr (napr. email, heslo, telefónne číslo).

                                 - Údaje poskytnuté počas vydávania a výberu elektronických peňazí (napr. číslo bankového účtu)

                                 - Podrobnosti o bankovej karte v prípade platby kartou a doplatenia (napr. meno majiteľa karty, číslo karty, dátum exspirácie)

                                 - Technické údaje (napr. IP adresa)

                                 Údaje, ktoré získame od obchodníka na to, aby sme mohli platbu uskutočniť a s nimi súvisiace informácie:

                                  - Informácie o nákupe (napr. suma nákupu, podrobný obsah nákupného košíka, t. j. čo ste kúpili)

                                  Údaje generované počas používania peňaženky Barion, transakcie, vydávanie alebo výber elektronických peňazí:

                                   - Údaje o transakcii (napr. identifikátory platobnej transakcie, údaje, obsah)

                                   Špeciálne pravidlá parkovania:

                                   vami poskytnuté údaje týkajúce sa parkovania (napr. registračné číslo, parkovacia zóna, čas)

                                   5. 10 Príprava štatistiky

                                   Aký je tento účel?

                                   Príprava štatistiky o používané našej webovej stránky, mobilnej aplikácie a služieb.

                                   Aký je náš právny základ?

                                   Náš oprávnený záujem podľa Časti 6.g).

                                   Aké sú kategórie údajov, ktoré na to využívame?

                                   Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

                                    - Vaše identifikačné a kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie alebo neskôr (napr. email, heslo, adresa domov, čísla identifikačných dokumentov, telefónne číslo).

                                    - Údaje poskytnuté počas vydávania a výberu elektronických peňazí (napr. číslo bankového účtu)

                                    - Podrobnosti o bankovej karte v prípade platby kartou a doplatenia (napr. meno majiteľa karty, číslo karty, dátum exspirácie)

                                    - Technické údaje (napr. IP adresa)

                                    Údaje, ktoré dostaneme od obchodníka:

                                     - Informácie o nákupe (napr. suma nákupu, podrobný obsah nákupného košíka, t. j. čo ste kúpili)

                                     Údaje generované počas používania peňaženky Barion, transakcie, vydávanie alebo výber elektronických peňazí:

                                      - Údaje o transakcii (napr. identifikátory platobnej transakcie, údaje, obsah)

                                      Špeciálne pravidlá parkovania:

                                       - vami poskytnuté údaje týkajúce sa parkovania (napr. registračné číslo, parkovacia zóna, čas)

                                       5. 11 V rámci presadzovania našich práv a nárokov

                                       Aký je tento účel?

                                       Voči tretej strane môžu byť počas istého obdobia vznesené určité nároky (napr. za škody) aj pred súdnym dvorom dokonca aj po ukončení našej zmluvy. Toto obdobie je v Maďarsku momentálne 5 rokov. Ak bola naša zmluva vypovedaná, vy alebo my môžeme chcieť uplatniť si nárok na základe zmluvy. Tieto prípady môžu zahŕňať napríklad nárok na odškodné z dôvodu nášho nevykonania riadneho výberu a prevodu peňazí na iný bankový účet, ako ste špecifikovali. Toto môžeme overiť alebo dokázať opak, ak sú dostupnú údaje.

                                       Aký je náš právny základ?

                                       Náš oprávnený záujem podľa Časti 6.a).

                                       Aké sú kategórie údajov, ktoré na to využívame?

                                       Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

                                        - Vaše identifikačné a kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie alebo neskôr (napr. email, heslo, adresa domov, čísla identifikačných dokumentov, telefónne číslo).

                                        - Údaje poskytnuté počas vydávania a výberu elektronických peňazí (napr. číslo bankového účtu)

                                        - Podrobnosti o bankovej karte v prípade platby kartou a doplatenia (napr. meno majiteľa karty, číslo karty, dátum exspirácie)

                                        - Technické údaje (napr. IP adresa)

                                        Údaje, ktoré dostaneme od obchodníka:

                                         - Informácie o nákupe týkajúce sa platby (napr. suma nákupu, podrobný obsah nákupného košíka, t. j. čo ste kúpili)

                                         - Údaje a dokumenty, ktoré tvoria základ nákupu (napr. dodacia adresa, dodací list, meno zákazníka)

                                         Údaje generované počas používania peňaženky Barion, transakcie, vydávanie alebo výber elektronických peňazí:

                                          - Údaje o transakcii (napr. identifikátory platobnej transakcie, údaje, obsah)

                                          Špeciálne pravidlá parkovania:

                                          vami poskytnuté údaje týkajúce sa parkovania (napr. registračné číslo, parkovacia zóna, čas)

                                          5. 12 V rámci priameho marketingu a posielania informačných bulletinov:

                                          Aký je tento účel?

                                          V rámci propagácia našich výrobkov a služieb ponúkaných spoločnosťou Barion vás budeme priamo kontaktovať alebo budeme propagovať výrobky služby ponúkané tretími stranami, alebo vám budeme posielať personalizované emaily a správy na váš účet Barion, poštou alebo telefonicky. Z rovnakého dôvodu vám budeme posielať aj informačný bulletin. Všetko toto budeme robiť v prípade, ak máme vás súhlas.

                                          Aký je náš právny základ?

                                          Váš súhlas

                                          Aké sú kategórie údajov, ktoré na to využívame?

                                          Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

                                           - Vaše identifikačné a kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie alebo neskôr (napr. email, heslo, adresa domov, čísla identifikačných dokumentov, telefónne číslo).

                                           - Údaje poskytnuté počas vydávania a výberu elektronických peňazí (napr. číslo bankového účtu)

                                           - Podrobnosti o bankovej karte v prípade platby kartou a doplatenia (napr. meno majiteľa karty, číslo karty, dátum exspirácie)

                                           - Technické údaje (napr. IP adresa)

                                           Údaje, ktoré dostaneme od obchodníka:

                                            - Informácie o nákupe týkajúce sa platby (napr. suma nákupu, podrobný obsah nákupného košíka, t. j. čo ste kúpili)

                                            - Údaje a dokumenty, ktoré tvoria základ nákupu (napr. dodacia adresa, dodací list, meno zákazníka)

                                            Údaje generované počas používania peňaženky Barion, transakcie, vydávanie alebo výber elektronických peňazí:

                                             - Údaje o transakcii (napr. identifikátory platobnej transakcie, údaje, obsah)

                                             Špeciálne pravidlá parkovania:

                                             vami poskytnuté údaje týkajúce sa parkovania (napr. registračné číslo, parkovacia zóna, čas)

                                             6. Čo je oprávnený záujem? Čo v takomto prípade môžete robiť?

                                             Oprávnený záujem sme spomenuli v predchádzajúcej časti niekoľkokrát. Pri spracúvaní údajov s odkazom na oprávnený záujem berieme do úvahy tieto záujmy:

                                             1. a) Presadzovanie našich práv a nárokov: Nároky vyplývajúce z akéhokoľvek potenciálneho porušenia zmluvy budú premlčané po 5 rokoch; to znamená, že práva môžeme presadzovať v súlade so zákonom, alebo môžu byť vynucované od nás, do piatich rokov od ukončenia zmluvy uzatvorenej medzi nami. Údaje spracované podľa zmluvy na poskytovanie a plnenie služieb sa preto archivujú po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvy uzatvorenej medzi nami, aby bolo možné tieto nároky vymáhať alebo zabezpečiť zákonnú ochranu proti takémuto vynucovaniu nárokov.
                                             2. b) Vývoj a personalizácia našich služieb, vývoj nových výrobkov, zlepšovanie a personalizácia používateľských skúseností: Vývoj a zlepšovanie našich služieb a používateľskej skúsenosti je nevyhnutný na udržanie kvalitných služieb, udržanie zákazníkov a získavanie nových zákazníkov.
                                             3. c) Bezpečnosť a celistvosť vašich údajov a našich služieb: Ako inštitúcia emitujúca elektronické peniaze sme zaviazaní nielen ustanoveniami nariadenia GDPR ale tiež právnymi nariadeniami a nariadeniami Národnej banky Maďarska (ako dozorného orgánu) prijímať všetky potrebné organizačné, technické a iné opatrenia v rámci bezpečného uloženia peňazí našich zákazníkov a údajov, ktoré spracúvame. Okrem toho je vaším zásadným a hlavným záujmom ako aj záujmom našich zákazníkov robiť všetky opatrenia s cieľom chrániť vaše peniaze a údaje pred zneužitím alebo neoprávneným použitím.
                                             4. d) Riadenie rizika a prevencia podvodov týkajúcich sa našich služieb: Ako inštitúcia emitujúca elektronické peniaze sme zaviazaní právnymi nariadeniami a nariadeniami Národnej banky Maďarska ako dozorného orgánu regulovať riziká a prevádzkovať monitorovací systém na riadenie rizík týkajúcich sa našej činnosti. Okrem toho je vaším zásadným a hlavným záujmom ako aj záujmom našich zákazníkov robiť všetky opatrenia s cieľom chrániť vaše peniaze pred prípadným podvodom a rizikami.
                                             5. e) Registrovanie stiahnutia súhlasu zákazníkov alebo námietok so spracovaním údajov: Aby sme dokázali túto požiadavku splniť a nevykonávať činnosti v rámci spracovania údajov, ktoré ste zakázali (napr. priamy marketing, personalizovaná reklama), musíme o tom mať záznam.
                                             6. f) Riadenie požiadaviek na vrátenie peňazí v prípade platby/vyrovnania bankovou kartou: Aby sme my a obchodník mohli namietať proti nárokom na vrátenie peňazí, ktoré si voči nám nadobúdateľ uplatní legitímnym spôsobom, je potrebné získať údaje a dokumenty, ktoré máme my a obchodník k dispozícii a týkajú sa transakcie a potvrdzujú zmluvné plnenie nákupu a objednávky. Takto budeme my a obchodník schopní zákonne konať proti nepodloženým nárokom na vrátenie peňazí.
                                             7. g) Príprava štatistiky: Vývoj a zlepšovanie našich služieb a používateľskej skúsenosti je nevyhnutný na udržanie kvalitných služieb, udržanie zákazníkov a získavanie nových zákazníkov. Na toto potrebujeme pripraviť štatistiku o používaní našej webovej stránky, našej mobilnej aplikácie a našich služieb.

                                             Ak sa počas spracovania údajov odvoláme na svoj oprávnený záujem, budete mať právo proti spracovaniu údajov namietať. Ale v prípade, že dokážeme, že vyššie spomenuté dôvody na spracovanie údajov sú závažné a majú prednosť pred vašimi záujmami a právami, alebo že sa týkajú vzniku, uplatňovania alebo obrany právnych nárokov, potom budeme môcť v spracúvaní údajov pokračovať. Podľa nášho názoru patria vyššie spomenuté prípady (a) -g)) do tejto oblasti.

                                             1. h) Poskytovanie personalizovaných reklám, ktoré vás zaujímajú: Prostredníctvom štruktúry nášho reklamného oddelenia zobrazujeme personalizované reklamy, ktoré vás zaujímajú. Vďaka tomu zabezpečujeme ziskové fungovanie nášho reklamného oddelenie a dokážeme vám a svojim zákazníkom poskytnúť iné služby za nízke ceny alebo zdarma.

                                             V tomto prípade budete mať tiež právo namietať proti spracovaniu údajov a my už nebudeme viac vaše údaje na tento účel spracúvať. Vo vašej peňaženke Barion alebo aplikácii alebo na webových stránkach tretích strán budeme aj naďalej zobrazovať reklamy ale nie personalizovaným spôsobom, ktorý sa zhoduje s vašimi záujmami.

                                             7. Ako dlho sa vaše údaje spracúvajú?

                                             Vaše osobné údaje sa budú spracúvať výhradne na vyššie uvedené účely a len na čas potrebný na tieto účely. Potom budú údaje bezpečne vymazané.

                                             Čo znamená potrebný čas?

                                             Časové obdobie závisí od účelu a právneho základu, podľa ktorého sa vaše údaje spracúvajú.

                                             Vo všeobecnosti sa údaje spracúvajú na to, aby sme mohli poskytovať naše služby, preto spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete dovtedy, kým naše služby poskytujeme, ale nie po ukončení zmluvy. Od tohto sa môžeme odchýliť len v prípade, že sa údaje spracúvajú aj na iné účely. Ktoré sú to prípade z tých, ktoré sú uvedené v Časti 5:

                                              - Budeme plniť právne záväzky: v takom prípade dodržiavame ustanovenia právneho nariadenia:

                                              Fakturácia, účtovníctvo – 8 rokov po ukončení zmluvy

                                              Správa sťažností zákazníkov – 5 rokov

                                              Prevencia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu – 8 rokov po ukončení zmluvy

                                               - Spracovanie na základe oprávneného záujmu: V takom prípade budeme spracúvať vaše údaje pokiaľ existuje náš oprávnený záujem a na základe toho sa bude realizovať účel spracovania údajov. Ak budete úspešne namietať proti spracovaniu údajov, potom len do doby vašej námietky. Viac detailných informácií nájdete v Časti 6.

                                               - Spracovanie na základe vášho súhlasu:

                                               Svoj súhlas budete môcť kedykoľvek zrušiť. Ak súhlas odvoláte, vaše údaje vymažeme.

                                               8. S kým zdieľame vaše údaje?

                                               Vaše údaje poskytneme tretej strane:

                                                - len ak s tým súhlasíte

                                                - v rámci plnenia zmluvy alebo ak je to potrebné v rámci nášho oprávneného záujmu

                                                - ak to od nás vyžaduje zákon.

                                                Naši spracovatelia údajov

                                                Naši spracovatelia údajov sú naši zazmluvnení partneri, ktorí s nami spolupracujú pri poskytovaní našich služieb. To znamená, že v takýchto prípadoch konajú v našom mene, postupujú podľa našich rozhodnuté a za spracovanie údajov sme stáli zodpovední my. Nebudú používať vaše údaje jednotlivo; po ukončení našej zmluvy s nimi zabezpečia vymazanie vašich údajov. V každom takomto prípade sa postaráme o to, aby daný spracovateľ údajov uskutočnil všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zachovanie bezpečnosti údajov. Takýmto kontrolným mechanizmom je okrem iného obmedzenie prístupu k údajom a infraštruktúre skladovania údajov ako aj k zmluve uzatvorenej s nimi, ktorá ich zaväzuje dodržiavať relevantné právne nariadenia. Za predpokladu, že pracujeme ako poskytovateľ platobných služieb, budeme v prípade spracovateľov údajov tiež dodržiavať prísne požiadavky stanovené zákonom a Národnou bankou Maďarska týkajúce sa využívania subdodávateľov.

                                                Naši spracovatelia údajov:

                                                • Zabezpečené servery spoločnosti Barion prevádzkuje spoločnosť Sense/Net Inc. s 22 rokmi skúseností, ktorá sa tiež zúčastňuje na úlohách v rámci zákazníckeho servisu.
                                                 Adresa spracovateľa údajov: H-1117 Budapešť, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5, Maďarsko
                                                • Prevenciu zneužitia bankovej karty zabezpečuje spoločnosť SEON Technologies Ltd.
                                                 Adresa spracovateľa údajov: H-1136 Budapešť, Pannónia utca 32, Maďarsko
                                                • Kontaktné centrum pre zákazníkov prevádzkujú spoločnosti Minerva-Soft Development a Services Limited Liability Company.
                                                 Adresa spracovateľa údajov: H-3900 Szerencs, Lipták út 1/a, Maďarsko
                                                • Spoločnosť In-Voice Control Limited Liability Company s nami spolupracuje na úlohách v rámci účtovníctva.
                                                 Adresa spracovateľa údajov: H-1046 Budapešť, Leiningen Károly utca 16/B, Maďarsko
                                                • Spoločnosti KBOSS.hu Commercial a Services Limited Liability Company (známa ako: szamlazz.hu) s nami spolupracujú pri vystavovaní elektronických faktúr za mobilné parkovanie.
                                                 Adresa spracovateľa údajov: H-1031 Budapešť, Záhony utca 7, Maďarsko

                                                Iné prenosy údajov

                                                Naši bankoví partneri:

                                                Platby bankovou kartou a vyrovnávanie

                                                V prípade platby a vyrovnania bankovou kartou dostane vaše údaje nadobúdateľ, aby mohol plniť zmluvu.

                                                V súvislosti s nárokom na vrátenie peňazí sa údaje o správe tiež prenesú nadobúdateľovi v súlade s ustanoveniami Časti 5.8 z dôvodu ochrany nášho oprávneného záujmu a záujmu obchodníka.

                                                Aj keď nadobúdateľ nie je oprávnený ako náš spracovateľ údajov, pretože má právo zlikvidovať údaje nezávisle v súlade s ustanoveniami zmlúv uzatvorených majiteľom bankovej karty s jeho vlastnou bankou. Spracovanie údajov zo strany nášho partnera nadobúdateľa ako spracovateľa údajov sa bude riadiť jeho vlastným vyhlásením o ochrane osobných údajov a nariadeniami o ochrane údajov, za ktoré spoločnosť Barion nepreberá zodpovednosť.

                                                Výber:

                                                Výber elektronických peňazí sa uskutoční bankovým prevodom. V rámci plnenia zmluvy odovzdáme vaše údaje uvedené v objednávke výberu banke, v ktorej je vedený podmienečný účet, aby bolo možné urobiť bankový prevod. Banka však nebude mať právomoci ako náš spracovateľ údajov, pretože sa bude môcť údajov nezávisle zbaviť. Spracovanie údajov zo strany banky, v ktorej je vedený podmienečný účet ako spracovateľa údajov sa bude riadiť jeho vlastným vyhlásením o ochrane osobných údajov a nariadeniami o ochrane údajov, za ktoré spoločnosť Barion nepreberá zodpovednosť.

                                                Parkovanie:

                                                Mobilné parkovanie poskytuje ako verejnú službu spoločnosť National Mobile Payment Plc. ako integrátor podľa príslušných zákonov. Ponúkame vám možnosť parkovania ako jej distribútor. Keď zaparkujete so spoločnosťou Barion, odovzdáme vaše údaje týkajúce sa parkovania spoločnosti National Mobile Payment Plc., aby mohla plniť zmluvu. Banka však nebude mať právomoci ako náš spracovateľ údajov, pretože sa bude môcť údajov nezávisle zbaviť. Spracovanie údajov spoločnosťou National Mobile Payment Plc. ako spracovateľa údajov sa bude riadiť jej vlastným vyhlásením o ochrane údajov a nariadeniami o ochrane údajov, za ktoré spoločnosť Barion nepreberá žiadnu zodpovednosť.

                                                Odborníci potrební pre bezpečnú prevádzku:

                                                Podľa zákona sme povinní zamestnávať audítora a interného audítora. Títo odborníci tiež zabezpečia, že naša činnosť spĺňa právne nariadenia. Môžeme im odovzdať osobné údaje, aby mohli vykonávať svoju prácu. Audítor a interný audítor ale nemajú oprávnenie ako náš spracovateľ údajov, pretože budú môcť údaje vymazať nezávisle na základe právnych nariadení a profesionálneho ustanovenia, ktoré pre nich platí.

                                                Právny zástupca potrebný na uplatnenie práv a plnenie záväzkov:

                                                V niektorých prípadoch budeme potrebovať právne odborné vedomosti a konzultácie počas prevádzky systému Barion, v rámci ktorých môžeme využiť právneho zástupcu. Najčastejšie prípady: musíme prešetriť sťažnosť zákazníka, uplatniť si nárok alebo medzi nami došlo k sporu. Môžeme im odovzdať osobné údaje, aby mohli vykonávať svoju prácu. Právny zástupca ale nemá oprávnenie ako náš spracovateľ údajov, pretože bude môcť údaje vymazať nezávisle na základe právnych nariadení a profesionálneho ustanovenia, ktoré pre neho platí.

                                                Právny záväzok

                                                Vaše údaje môžeme postúpiť tretím stranám, ak nám to prikazuje zákon. Podľa zákona sme povinní poskytnúť tieto údaje Národnej banke Maďarska, orgánom policajného vyšetrovania a iných orgánom ako aj našej banke, v ktorej je vedený podmienečný účet s cieľom predísť praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu a vaše osobné údaje môžeme kontrolovať v registri osobných údajov a adries.

                                                9. Ako vaše údaje chránime?

                                                Vaša osobné údaje spracúva ten istý softvér, ktorý spracúva vaše peniaze a podrobnosti o bankovej karte, preto sú vaše osobné údaje v rovnakom bezpečí ako vaše peniaze.

                                                Keďže je ochrana osobných údajov kľúčová, spolu s naším partnerom, ktorý poskytuje servery, sme vyvinuli bezpečnostný systém, ktorý chráni vaše údaje nielen pred pirátmi na internete (hackermi) ale aj pred zamestnancami samotnej spoločnosti Barion, pred teroristickými útokmi a prírodnými katastrofami. Používa sa napríklad šifrovanie, takže žiadny zamestnanec spoločnosti Barion nemá sám prístup k tajnému kľúču, ktorý umožňuje dešifrovanie údajov na karte.

                                                Náš tím s 22-ročnými skúsenosťami s takouto prevádzkou vyvinul dokonale zdokumentovaný a regulovaný informačný technologický systém, ktorý spĺňa nariadenia Národnej banky Maďarska a normu COBIT.

                                                Okrem toho spĺňa naša spoločnosť aj normy PCI DSS (bezpečnostné normy týkajúce sa údajov o platobných kartách), pretože spracúvame aj údaje o kartách. Norma PCI DSS bola vyvinutá spoločnosťami Visa, MasterCard, Amex, JCB a Discover a každý akcionár na trhu s bankovými kartami dnes túto normu dodržuje. V súlade s normou nearchivujeme tajný kód uvedený na zadnej strane karty (CVC kód).

                                                Niekoľko príklad bezpečnostných opatrení:

                                                • Na súbežný prístup na server sú potrebné dve osoby. Dokonca ani výkonný riaditeľ alebo technický riaditeľ spoločnosti nemajú sami prístup na server, na ktorom sú uložené dôverné informácie, najmä údaje o karte, takže údaje sa nedajú od našich zamestnancov získať vydieraním alebo vyhrážkami.
                                                • Systém vstupu pomocou odtlačkov prstov do miestnosti vývojárov systému
                                                • Dokonca ani vývojári nemajú prístup k živým serverom
                                                • Údaje o karte sú uložené v zašifrovanej databáze, nie sú zaznamenané nikdy inde, dokonca nie sú vložené ani do protokolov
                                                • Každé stlačenie klávesu ako aj obrazovka sa počas prístupu na server ukladajú, preto dokážeme neustále našich kolegov monitorovať
                                                • Naše servery sú chránené systémom firewall a iných ochranným softvérom
                                                • Naše siete a servery sú chránené antivírusovým programom
                                                • Používame 2048-bitové šifrovanie HTTPS

                                                10. Aké práva máte a aké rozhodnutia robíte?

                                                Máte niekoľko práv týkajúcich sa ochrany údajov, takže sa dozviete, čo sa s vašimi údajmi deje a môžete to ovplyvniť.

                                                Právo na prístup v súvislosti so spracovaním údajov:

                                                Kedykoľvek môžete požiadať o informácie cez naše kontaktné miesta a dozvedieť sa o tom ako spracúvame vaše osobné údaje, konkrétne o rozsahu, účele a trvaní spracovania údajov, zdroji údajov a s kým tieto údaje zdieľame ako aj o vašich právach týkajúcich sa ochrany údajov.Informácie sú bezplatné, ale v prípade opakovaných požiadaviek týkajúcich sa rovnakých údajov ich budeme môcť spoplatniť.

                                                Právo na opravu údajov:

                                                V prípade, že nami spracované údaje sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu.

                                                Právo na vymazanie:

                                                Môžete požiadať o vymazanie svojich údajov, ak

                                                • skončil účel spracovania údajov,
                                                • boli údaje spracované na základe vášho súhlasu, ktorý ste zrušili, a nemáme žiadny iný právny dôvod na ich spracovanie
                                                • sme spracovali údaje na základe nášho oprávneného nároku a vy ste proti tomu úspešne namietali
                                                • je spracovanie údajov nezákonné
                                                • zákon predpisuje vymazanie údajov
                                                • sa to týka internetových služieb poskytovaných deťom
                                                • to nariadil súdny dvor alebo Národný (maďarský) úrad na ochranu údajov a slobodu informácií

                                                Právo na obmedzenie spracovania údajov:

                                                Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania svojich údajov, ak

                                                • namietate proti presnosti údajov
                                                • je spracovanie údajov nezákonné, ale namietate proti ich vymazaniu
                                                • sa účel spracovania údajov skončil, ale vy ich potrebujete na uplatnenie alebo obranu svojich právnych nárokov
                                                • ste namietali proti spracovaniu údajov a čakáte na overenie, či vaše oprávnené dôvody prevážia nad našimi.

                                                Právo na odvolanie súhlasu:

                                                V prípade, že boli údaje spracované na základe vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek zrušiť. Spracovanie údajov pred zrušením vášho súhlasu zostáva naďalej zákonné, pretože váš súhlas bol v tom čase platný.

                                                Ako bolo spomenuté vyššie, tie isté údaje môžeme spracovať v rámci niekoľkých účelov a na základe niekoľkých právnych základov. Ak svoj súhlas zrušíte, nebudeme spracúvať vaše údaje na účel, ktorý sa zakladá na vašom súhlase. Môžeme ale naďalej spracúvať vaše údaje na iné účely (napr. plnenie právnych záväzkov alebo náš oprávnený záujem).

                                                Právo na námietku:

                                                Ak sa počas spracovania údajov odvoláme na svoj oprávnený záujem, budete mať právo proti spracovaniu údajov namietať. Ale v prípade, že dokážeme, že naše dôvody na spracovanie údajov sú závažné a majú prednosť pred vašimi záujmami a právami, alebo že sa týkajú vzniku, uplatňovania alebo obrany právnych nárokov, potom budeme môcť v spracúvaní údajov pokračovať.

                                                Právo na prenos údajov:

                                                Ak spracujeme vaše údaje na základe vášho súhlasu alebo preto, že musíme plniť zmluvu a vykonáme automatické spracovanie údajov, môžete požiadať o poskytnutie nami spracovaným údajov. Nebudeme brániť tomu, aby ste preniesli tieto údaje na iného spracovateľa údajov. Okrem toho prenesieme na vašu žiadosť tieto údaje na takéhoto spracovateľa údajov.

                                                Ak sa chcete dozvedieť viac o práva týkajúcich sa ochrany údajov, viac informácií nájdete v relevantných podrobných pravidlách v článku 15 – 21 nariadenia GDPR.

                                                11. Ako nás môžete kontaktovať?

                                                Naše oficiálne kontaktné údaje:

                                                Sídlo: H-1117 Budapešť, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5, Maďarsko

                                                Registračný súd: Súd obchodného registra regionálneho súdu v hlavnom meste Budapešť

                                                IČO: 01-10-048552

                                                DIČ: 25353192-2-43

                                                IČ DPH: HU25353192

                                                Číslo licencie na prevádzku: H-EN-I-1064/2013

                                                Identifikátor emitenta elektronických peňazí: 25353192

                                                V zastúpení: Sándor Kiss, výkonný riaditeľ, predseda správnej rady

                                                V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa spracovania vašich údajov alebo nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nášho pracovníka ochrany údajov na týchto kontaktných miestach:

                                                Kontaktné informácie nášho pracovníka ochrany údajov:

                                                dr. Botond Noszlopi

                                                Barion Payment Inc.

                                                Adresa: H-1117 Budapešť, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5, Maďarsko

                                                Email: [email protected],

                                                Telefón: +36 1 464 70 99

                                                12. Kde môžete podať sťažnosť?

                                                Najprv kontaktujte nás a nášho zamestnanca ochrany údajov na kontaktných informáciách uvedených v Časti 11.

                                                Budeme sa snažiť odpovedať na vašu sťažnosť podľa našich najlepších vedomostí hneď ako to bude možné, ale najneskôr do 1 mesiaca. Lehotu na odpoveď môžeme v prípade potreby predĺžiť na 2 mesiace.

                                                Ak ste podali sťažnosť a nie ste s odpoveďou spokojný, alebo ak sme vašu požiadavku odmietli, prípadne si myslíte, že boli nejakým spôsobom porušené vaše práva na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť alebo požiadavku na týchto miestach:

                                                • Národný (maďarský) úrad na ochranu údajov a slobodu informácií
                                                 (adresa: H-1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Maďarsko; telefón: +36-1-391-1400; email: [email protected])
                                                • Súd vášho trvalého alebo dočasného bydliska.