Vyhlásenie o súboroch cookie

Effective date: 25th May 2018.
The privacy policy of Barion complies with the requirements of the GDPR.

Vyhlásenie o súboroch cookie

Vyhlásenie o súboroch cookie

STIAHNUŤ

1. Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé súbory uložené vo vašom počítači, ktoré uľahčujú ukladanie nastavení na navštívených webových stránkach a iné informácie.

Súbory cookie posiela server navštívenej webovej stránky do vášho prehliadača, ktorý ich uloží do vášho zariadenia ako je počítač, mobilný telefón alebo tablet. Vždy keď potom načítate stránku, váš prehliadač pošle súbor cookie serveru, ktorý ho prečíta a použije na niečo užitočné.

2. Čo je účelom tohto vyhlásenia o súboroch cookie?

My, spoločnosť Barion Payment Inc. (ďalej len ako poskytovateľ služieb alebo spoločnosť Barion) používame súbory cookie. Používanie internetu by bolo oveľa zložitejšie bez súbory cookie. Súbory cookie sa používajú v niekoľkých prípadoch: vďaka súborom cookie si pamätáme aký jazyk ste použili, ale potrebujeme ich na to, aby sme mohli bezpečne spracovať vaše údaje alebo identifikovať podvodníkov a chrániť vaše peniaze. Pomocou štruktúry nášho reklamného oddelenia dokážeme pomocou súborov cookie zabezpečiť, aby sa vám zobrazovali len zaujímavé reklamy.

Toto vyhlásenie sme pripravili pre vás a chceme v ňom zhrnúť, aké súbory cookie počas vašej návštevy našej webovej stránky používame, použitie našich aplikácií alebo služieb, a ktoré osobné údaje zhromažďujeme pomocou súborov cookie a ako tieto údaje používame. Toto vyhlásenie preto platí pre použitie súborov cookie na stránkach www.barion.com, secure.barion.com a v mobilnej aplikácii spoločnosti Barion.

Podrobnosti o spracovaní vašich údajov, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom súborov cookie, nájdete vo vyhlásení o súkromí.

Predtým ako použijete našu webovú stránku a aplikácie alebo služby by sme chceli, aby ste vedeli a jasne rozumeli tomu, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete prostredníctvom súborov cookie, aké rozhodnutia môžete urobiť a aké práva v tejto súvislosti máte.

Nerobíme to len preto, že nám to prikazuje Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a rady o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýto údajov (ďalej len nariadenie GDPR) a zákon CXII z roku 2011 o informačnom sebaurčení a slobode informácií (ďalej len zákon o súkromí), ale aj preto, že úprimne veríme, že je dobré pre vás aj nás, aby ste boli informovaní a schopní robiť rozhodnutia.

Prečítajte si toto oznámenie a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

3. Môžeme na vašom počítači alebo inom zariadení, ktoré používate, nainštalovať akýkoľvek typ súborov cookie?

Nie. Bez vášho súhlasu môžeme podľa zákona používať dva typy súborov cookie:

  • jeden druh sa používa na preposielanie informácií alebo na zjednodušenie ich preposielania (napr. súbor cookie na vyrovnanie načítania relácie)
  • ďalší typ je nevyhnutne potrebný na poskytovanie služieb, ktoré chcete využívať (napr. tak, aby sme mohli zaznamenať vaše údaje, ak ich počas registrácie zadáte). Na plnenie zmluvy na základe nášho oprávneného nároku sú ale potrebné aj súbory cookie, ktoré zabraňujú podvodom.

S vaším súhlasom môžeme nainštalovať aj iné druhy súborov cookie, napr. súbory cookie, ktoré preposielajú návyky o používaní vášho prehliadača.

V prípade použitia akýchkoľvek súborov cookie vás budeme informovať. Toto je účelom tohto vyhlásenia.

4. Prečo je užitočné povoliť používanie súborov cookie?

Ak povolíte používanie súborov cookie, je to pre vás dobré z niekoľkých dôvodov:

  • zlepší sa tým váš zážitok pri prehliadaní a výkon prehliadača;
  • uložia sa vaše osobné nastavenia (napr. jazyk, fakturačná adresa).

5. Čo sa stane ak nepovolím používanie súborov cookie?

Ak sa rozhodnete súbory cookie nepovoliť, nebude to pre vás mať žiadny negatívny dopad, ale mali by ste zvážiť nasledovné:

  • môžete navštíviť len našu webovú stránku; aplikácia spoločnosti Barion nebude bez súborov cookie fungovať;
  • v prípade platby bankovou kartou bude platba zamietnutá, pretože systém prevencie podvodov sa na základe dostupných informácií vyhodnotí platbu ako možný podvod;
  • stratia sa vaše individuálne nastavenia a budete ich musieť zakaždým vkladať manuálne.

6. Ako môžem súbory cookie vypnúť?

Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať zo svojho počítača alebo iného zariadenia. Okrem toho môžete vo svojom prehliadači zakázať ich inštaláciu. Toto nastavenie sa zvyčajne nachádza v Nástroje/nastavenia v možnosti Nastavenie súkromia – súbory cookie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, ich použití a o tom, čo s nimi môžete robiť, navštívte tieto webové stránky: www.allaboutcookies.org alebo www.aboutcookies.org.

7. Na aké účely zhromažďujú súbory cookie vaše údaje, ak navštívite len našu webovú stránku?

To platí vtedy, ak ešte nie ste zákazníkom a našu webovú stránku len navštívite. Ak sa chcete zaregistrovať, prečítajte si aj Časť 8, pretože na využívanie služieb je potrebná registrácia.

7. 1 Čo je potrebné na použitie našej webovej stránky

Aký je tento účel?

Tieto údaje potrebujeme a súbory cookie používame na to, aby mohla naša webová stránka fungovať, a aby ste ju mohli používať.

7. 2 Zlepšenie našej webovej stránky, služieb a skúseností používateľov, vývoj nových výrobkov; analyzovanie:

Aký je tento účel?

Naše webové stránky, služby a výrobky vyvíjame s cieľom splniť očakávania našich zákazníkov a trhu a zostať konkurencieschopný. Na to zhromažďujeme údaje o tom, ako používatelia našu webovú stránku používajú, na čo kliknú, ktoré stránky navštívili, a z ktorých webových stránok prišli.

7. 3 Kvôli bezpečnosti a celistvosti vašich údajov a našich služieb

Aký je tento účel?

Identifikácia zákazníkov a ochrana a neporušenosť peňazí zákazníka a údajov, s ktorými zaobchádzame ako aj údajov zo systému Barion a služieb spoločnosti Barion. Našim cieľom je ochrana peňazí a osobných údajov, ktoré nám vy a naši zákazníci poskytnú, a predchádzanie neoprávnenému prístupu alebo krádeži. Aby sme to mohli robiť, prijímame všetky potrebné technické a iné opatrenia vrátane používania údajov zozbieraných pomocou súborov cookie.

7. 4 Riadenie rizika a prevencia podvodov týkajúcich sa našich služieb

Aký je tento účel?

Aby sme mohli identifikovať riziko zneužitia prevádzky systému Barion a peňazí zákazníkov, prevádzkujeme systém riadenia rizika a monitorovania prevencie podvodov. Snažíme sa znížiť finančné straty spôsobené zneužitím bankových kariet a iných rizík a identifikovať podvodníkov. Inými slovami, chránime peniaze každého: vaše peniaze na vašej karte alebo peniaze, ktoré ste nám zverili, peniaze našich obchodníkov a samozrejme aj svoje vlastné peniaze. Využívame na to vaše údaje zhromaždené pomocou súborov cookie ako aj odtlačok vášho prehliadača.

Naše Vyhlásenie o súkromí obsahuje viac podrobností o tom, čo to znamená.

8. Na aké účely zhromažďujú súbory cookie vaše údaje, ak využívate naše služby?

To pre vás platí, ak

  • ste sa registrovali a máte peňaženku Barion
  • nezaregistrovali ste sa a nemáte peňaženku Barion, ale uskutočňujete platby kartou u obchodníkov, ktorí prijímajú platby bankovými kartami cez spoločnosť Barion.

8. 1 Účely súvisiace s používaním našej webové stránky:

Aký je tento účel?

Ak ste len používateľom naše webovej stránky bez prihlásenia sa do peňaženky Barion, tiež použijeme vaše údaje na rovnaký účel ako v prípade bežných návštevníkov naše webovej stránky. Viac podrobní nájdete v Časti 7 vyššie.

8. 2 Na prípravu a poskytovanie služby, ktorú chcete využívať:

Aký je tento účel?

Čokoľvek čo sa stane počas prípravy a plnenia zmluvy týkajúce sa našej služby. To závisí od toho, či ste sa registrovali alebo platíte bez registrácie.

V prípade registrovaných zákazníkov:

Napríklad registrácia, vytvorenie peňaženky Barion, vydávanie elektronických peňazí, výber elektronických peňazí, transakcie s elektronickými peniazmi, platby bankovou kartou, platba za parkovanie, podávanie informácií o účte, vytvorenie príjemcu.

Toto zahŕňa pohodlné služby, ktoré máte k dispozícii iné vtedy, ak o ne po registrácii výslovne požiadate. Samozrejme môžete kedykoľvek požiadať o ich zastavenie. To napríklad zahŕňa uloženie čísiel bankových kariet.

V prípade neregistrovaných zákazníkov:

Príprava a plnenie platby bankovou kartou.

8. 3 Vývoj a personalizácia našej našich služieb, vývoj nových výrobkov s cieľom zlepšiť a personalizovať používateľské skúsenosti, analyzovanie:

Aký je tento účel?

Naše služby a výrobky vyvíjame na jednej strane s cieľom splniť očakávania našich zákazníkov a trhu a zostať konkurencieschopný, zatiaľ čo sa na druhej strane snažíme o ich personalizovanie tak, aby sme splnili osobné očakávania, záujmy a preferencie. Na tento účel zhromažďujeme údaje o tom, ako používatelia naše webové alebo mobilné aplikácie, na čo kliknú, ktoré stránky navštívili, a z ktorých webových stránok prišli.

8. 4 Kvôli bezpečnosti a celistvosti vašich údajov a našich služieb

Aký je tento účel?

Identifikácia zákazníkov a ochrana a neporušenosť peňazí zákazníka a údajov, s ktorými zaobchádzame ako aj údajov zo systému Barion a služieb spoločnosti Barion. Našim cieľom je ochrana peňazí a osobných údajov, ktoré nám vy a naši zákazníci poskytnú, a predchádzanie neoprávnenému prístupu alebo krádeži. Aby sme to mohli robiť, prijímame všetky potrebné technické a iné opatrenia vrátane používania údajov zozbieraných pomocou súborov cookie.

8. 5 Riadenie rizika a prevencia podvodov týkajúcich sa našich služieb

Aký je tento účel?

Aby sme mohli identifikovať riziko zneužitia prevádzky systému Barion a peňazí zákazníkov, prevádzkujeme systém riadenia rizika a monitorovania prevencie podvodov. Snažíme sa znížiť finančné straty spôsobené zneužitím bankových kariet a iných rizík a identifikovať podvodníkov. Inými slovami, chránime peniaze každého: vaše peniaze na vašej karte alebo peniaze, ktoré ste nám zverili, peniaze našich obchodníkov a samozrejme aj svoje vlastné peniaze. To je jeden z dôvodov, na základe ktorého používame údaje získané pomocou súborov cookie.

8. 6 V rámci presadzovania našich práv a nárokov

Aký je tento účel?

Voči tretej strane môžu byť počas istého obdobia vznesené určité nároky (napr. za škody) aj pred súdnym dvorom dokonca aj po ukončení našej zmluvy. Toto obdobie je v Maďarsku momentálne 5 rokov. Ak bola naša zmluva vypovedaná, vy alebo my môžeme chcieť uplatniť si nárok na základe zmluvy. Tieto prípady môžu zahŕňať napríklad nárok na odškodné z dôvodu nášho nevykonania riadneho výberu a prevodu peňazí na iný bankový účet, ako ste špecifikovali. Toto môžeme overiť alebo dokázať opak, ak sú dostupnú údaje. To je jeden z dôvodov, na základe ktorého používame údaje získané pomocou súborov cookie.

Naše Vyhlásenie o súkromí obsahuje viac podrobností o tom, čo to znamená.

9. Aký typ súborov cookie sa používa?

Názov súboru cookie

Popis a účel súbor cookie

Na ako dlho sa vo vašom zariadení uloží?

ASP.NET SessionId

Identifikuje reláciu vášho prehliadača, autentifikačný súbor cookie. Väčšina aplikácií, vrátane aplikácie Barion, nie je schopných pracovať bez neho.

Za predpokladu, že je váš prehliadač otvorený.

BarionAuth

Overuje, či ste sa prihlásili do svojej peňaženky Barion, autentifikačný súbor cookie. Bez neho by ste sa museli prihlásiť znova po každom kliknutí.

Kým sa neodhlásite alebo nezatvoríte svoj prehliadač.

BarionSessionID

Po prihlásení do svojej peňaženky Barion identifikuje reláciu, autentifikačný súbor cookie. Aplikácia Barion bez neho nedokáže pracovať.

Kým sa neodhlásite alebo nezatvoríte svoj prehliadač.

__RequestVerificationToken

Je potrebný kvôli bezpečnosti údajov, ktoré do formulárov zadáte, aby sa nedali sfalšovať, bezpečnostný súbor cookie. Jeho riadne fungovanie je vo vašom záujme.

Kým máte v prehliadači otvorenú danú aplikáciu: vymaže sa po opustení alebo opätovnom načítaní webovej stránky.

__cfduid

Je potrebný na fungovanie softvéru CloudFlare, čo je populárny bezpečnostný systém, takže ho používame z bezpečnostných dôvodov pri ochrane našich serverov a vašich peňazí a údajov. Táto informácia je anonymná a softvéru CloudFlare neposkytujeme žiadne osobné údaje. Aplikácia Barion bez neho nedokáže pracovať alebo bude pracovať s chybami.

Pol roka.

_ga

Na prípravu štatistiky, zhromažďovanie údajov o používaní našej webovej stránky používateľmi, zistenie počtu návštevníkov atď. využívame službu Google Analytics. Táto informácia je ale anonymná a službe Google Analytics neposkytujeme žiadne osobné údaje.

V prípade, že obnovíte reláciu prehliadača, súbor cookie sa obnoví tiež na maximálne 2 roky po zatvorení prehliadača.

_gid

Na 2 roky od prvého načítania webovej stránky.

_gat

Na 10 minút od prvého načítania webovej stránky.

data

Na identifikovanie podvodu pri bankovej karte na základe digitálneho odtlačku vášho prehliadača používam službu SEON. Súbory cookie sú potrebné na identifikovanie podvodníkov. Aplikácia Barion bez neho nedokáže pracovať, pretože ak súbor cookie chýba, softvér vás bude považovať za podvodníka a nebudete môcť platiť a používať aplikáciu Barion.

Za predpokladu, že je váš prehliadač otvorený.

fileDownload

Umožňuje sťahovanie súborov, napr. váš výpis z účtu.

Za predpokladu, že je váš prehliadač otvorený.

key5sk1

Je potrebný na bezpečnostnú kontrolu HTTPS ochrany webovej stránky.

Za predpokladu, že je váš prehliadač otvorený.